När är det bäst att uppdatera datorerna?

"Vissa organisationer följer fortfarande en gammal inköpsstrategi som innebär lågprisdatorer med minimal utrustning för allmänt bruk och att de väntar tills de går sönder innan de byts ut. Men eftersom inköpskostnaden bara är en liten del av den totala ägandekostnaden för klientenheter kan många organisationer behöva tänka om sin policy och hur den påverkar företaget. Datorer som används längre än tre år ger markant ökade supportkostnader och exponering för säkerhetsrisker. Det beror på att billigare datorer inte har stöd för de senaste uppdateringarna för operativsystem och program, vilket ökar säkerhetsriskerna och minskar produktiviteten. De håller sällan så länge som beräknat, vilket innebär att nya enheter behöver köpas in oftare. Innan du bestämmer dig för en standard ska du därför utvärdera vilken den verkliga totala ägandekostnaden blir, inklusive: supportkostnader, produktivitetsbortfall för medarbetarna och exponering för säkerhetsrisker."