Home » Teknologi » Cloud Computing » Vilken ekonomisk effekt har ett privat moln totalt sett?/Hur ett privat moln förbättrar det ekonomiska slutresultatet

Vilken ekonomisk effekt har ett privat moln totalt sett?/Hur ett privat moln förbättrar det ekonomiska slutresultatet

Tech Page One

Vilken ekonomisk effekt har ett privat moln totalt sett?/Hur ett privat moln förbättrar det ekonomiska slutresultatet

 

En investering i privat molnteknik kan ge företag en avkastning på över hundra procent enligt en forskningsrapport från Forrester Consulting.

Rapporten ”The Total Economic Impact Of Private Cloud” som publicerades i juni 2015 av Forrester Research på uppdrag av Dell visade att ett företag som bytte till ett privat moln kunde öka sin produktivitet med fyra procent och spara upp till 10 % av IT-personalens tid.

Forrester intervjuade 40 företag i undersökningen, varav de flesta hade haft över en miljard amerikanska dollar i intäkter under det senaste räkenskapsåret. Det visade sig att hälften av deltagarna hade haft ett privat moln i mer än 12 månader.

Forrester kom fram till att de flesta av dessa organisationer hade virtualiserat mindre än 50 % av sin infrastruktur före investeringen i ett privat moln, även om hälften av deltagarna också använde ett offentligt moln när de konfigurerade det egna nätverket.

Virtualisering av ett kaffeföretag

Vilken ekonomisk effekt har ett privat moln totalt sett?/Hur ett privat moln förbättrar det ekonomiska slutresultatetEtt företag som lyckats effektivisera sin verksamhet genom privata molntjänster är den japanska kaffeleverantören Unimat Life. En övergång till en virtualiserad miljö för företagets 200 000 enheter förbättrade företagets produktivitet och flexibilitet.

”Kvaliteten på vårt arbete, vår säkerhetsnivå och våra protokoll har genomgått en kraftig förbättring”, säger Yuichi Hasumi, chef för systemdivisionen på Unimat Life. ”Nu när våra lokala underhållsteam slipper dessa uppgifter kan de koncentrera sig på sitt ”riktiga” arbete. Jag är mycket glad att få feedback från våra medarbetare om hur effektivt det nya systemet är.”

Ett av problemen som Hasumi ställdes inför var att installera korrigeringsfiler på alla de enheter som fanns på Unimats olika kontor – en process som förutsatte att lokala systemtekniker uppdaterade var och en av anläggningens datorer manuellt.

Genom att gå över till en helt virtualiserad miljö kunde Unimat förenkla den här uppgiften och flera andra inom organisationen. Den här bilden bekräftas av Forrester, som uppger att en typisk organisation kan spara nästan en miljon dollar i löpande supportkostnader genom att gå över till ett privat moln.

Privata moln och flexibla verksamheter

En viktig slutsats i Forresters rapport var att företag som går över till ett privat moln blev flexiblare. Genom virtualisering kunde de tillfrågade organisationerna uppnå betydande tidsbesparingar för IT-avdelningen. Ett privat moln förbättrade effektiviteten hos IT-hanteringen med 10 % och gjorde att program kunde tas i drift 30 dagar snabbare än förut.

Övriga fördelar rörde affärsprocesser där slutanvändarna märkte att prestandan förbättrats, kortare tid till marknaden vid programutveckling och att intäkterna enklare kunde ökas.

Forrester avslutar sin rapport med observationen att vi lever i kundens tidsålder, där tekniken gör att kunder nu kan veta mer än chefer om ett företags produkter och tjänster, prissättning och rykte.

För att uppfylla dessa kunders förväntningar är det är viktigt för företagen att snabbt kunna anpassa sig till deras behov och den föränderliga marknaden. Både Forrester och Unimat Life visar att tjänster från privata moln kan göra företag mer konkurrenskraftiga och lönsamma samt minska kostnaderna och förbättra säkerheten.

 


 

Referenser:

  1.  http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/The-total-economic-impact-of-private-cloud.pdf
  2. http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2015-unimat-10022455-end-to-end-virtualized-desktop.pdf

 

 

Paul Wallbank

Paul Wallbank

Paul är regelbunden skribent för Business Spectator och IT News och åtar sig även skrivuppdrag för privata publikationer. Han har gett ut böcker som t.ex. e-Business – Seven Steps To Online Success (publicerad av John Wiley & Sons) och Small Business Guide to IT (publicerad av Allen & Unwin). Paul är särskilt intresserad av hur företag och samhälle utvecklas i dagens sammankopplade ekonomi. Hans andra specialområden omfattar IT-säkerhetsfrågor, big data, molnet, affärsteknik och Internet of Things samt framtiden för företagslösningar.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi