Home » Teknologi » Big Data » Varför är Big Data lika med stora affärer?

Varför är Big Data lika med stora affärer?

Tech Page

Varför är Big Data lika med stora affärer -MainImage

 

Många känner redan till affärspotentialen hos Big Data, men färre vet hur viktig kanalen är för att hjälpa företagskunder att skapa en konkurrensfördel genom information.

Kravbilden förändras när Big Data tar sig till nästa nivå. Företag som kanske har samlat in data under många år behöver nu omvandla denna information till användbara insikter. Efterfrågan på kunskap innebär att ledande företag under de kommande åren kommer att förädla den information de samlar in för att skapa nya modeller och tjänster.

Kanalpartners kan spela en avgörande roll på den här resan. Återförsäljare har tillgång till programvara, maskinvara och lokalkännedom som hjälper informationschefer och resten av ledningen att ta smartare beslut för företagets och kundernas räkning.

Hur stora är möjligheterna med Big Data?

Varför är Big Data lika med stora affärer -BodyTextImageNyligen skrev Jonathan Priestley, vd för global marknadsföring hos MultiTaction, en artikel i Tech Page One [länk] om ett företag som specialiserat sig på avancerad visualisering, där han spår att en ny grad av förståelse för information kommer att krävas. Även om Gartneranalytikern Doug Laneys tre V:n (Volume, Variety och Velocity – volym, mångfald och hastighet) fortfarande fungerar som ett användbart sätt att definiera och använda Big Data, måste digitala ledare som vill ta kunskapen från laboratoriet till styrelserummet nu fokusera på ett fjärde område: visualisering.

De företag som lyckas bäst är de som kan tolka och sedan visualisera de stora mängder ostrukturerade data som de har tillgång till, bl.a. om kunders upplevelser, värderingar och beteenden. Den programvara och maskinvara som återförsäljare kan leverera är avgörande faktorer i den här processen. Utan riktigt bra verktyg för visualisering kan företagsledare inte förädla Big Data till användbara insikter för att underlätta för träffsäkra beslut i realtid.

Det här stigande behovet av visualisering har lett till en dramatisk ökning av IT-investeringar. Undersökningsföretaget IDC anser att årliga investeringar i Big Data-teknik och -tjänster kommer att öka med 26,4 procent per år till 41,5 miljarder dollar fram till och med 2018 – med andra ord, sex gånger tillväxttakten för den övergripande IT-marknaden.

Men investeringar leder inte automatiskt till insikter. Inom varje organisation är data ofta utspridda på många olika orter. För att faktiskt kunna dra lärdomar av sina data måste företagsledare kunna köra analyser på flera nivåer och av många olika typer av datauppsättningar samtidigt. Dessutom kommer antalet potentiella datakällor successivt att öka.

Enligt analysfirman Strategy Analytics kommer antalet internetanslutna enheter att uppgå till 33 miljarder år 2020, och samtidigt kommer antalet anslutningar per person att uppnå 4,3 enheter, vilket är mer än en fördubbling jämfört med dagens siffror. Dessa anslutningsmöjligheter producerar mer information och nya kundbehov. Samtidigt blir efterfrågan på vassare visualisering ännu mer akut.

Hur kan företag bäst utnyttja Big Data?

Informationen kan befinna sig i isolerade silolagringar, men smarta IT-direktörer och deras kollegor i företagsledningen inser möjligheterna med integrerad behandling av Big Data. De vill använda teknik och tjänster för att kombinera olika datakällor och på så sätt få tag på väsentlig information. Tillgången till rätt programvara and maskinvara är avgörande.

Enligt CRN präglas Big Data-marknaden av en bred grupp nystartade företag som erbjuder olika specialiserade analysprodukter. Återförsäljare kan leta upp de bästa lösningarna från hela marknaden för att hjälpa organisationer att leverera djupare insikter. Genom att förstå var deras data finns kan företagsledare använda kraftfulla analysverktyg med öppen källkod, som exempelvis Apache Hadoop och Spark, för att djupdyka i informationen.

Kanalpartners kan också hjälpa till med att lägga rätt grund för analyser. Beslutsfattare i organisationer kommer att behöva tillgång till kraftfull maskinvara för att köra avancerade analyser. Som Albie Attias, vd för King of Servers, har skrivit i en tidigare artikel på Tech Page One [Länk] kan återförsäljare få tillgång till många fler lösningar än en enskild leverantör. Dell erbjuder dessa produkter för många olika servrar, lager och nätverk.

Moderna företag må vara globala, men få firmor har råd med en specialiserad IT-avdelning i varje land. Här kan en kanalpartners kunskap om både lösningar och marknader vara den avgörande faktorn för ledningar som vill utveckla en djupare insikt i kundernas behov på en viss plats.

Big Data kan därför göra stor skillnad när det gäller de tjänster som organisationer erbjuder sina kunder. Mängden information växer och växer. Som pålitlig teknikpartner kan kanalpartners hjälpa företagsledare att förvandla information till insikter.

 


 

Dell Referenser:

Förkorta tiden till insikt: http://www.dell.com/learn/se/sv/sebsdt1/business-intelligence

Andra Referenser:

IDC om Big Data-marknaden (på engelska): https://www.idc.com/prodserv/4Pillars/bigdata

Fakta och siffror från Strategy Analytics (på engelska): http://www.mobileworldlive.com/featured-content/home-banner/connected-devices-to-hit-4-3-per-person-by-2020-report/

CRN om Big Data-företag (på engelska): http://www.crn.com/slide-shows/data-center/300076757/2015-big-data-100-the-emerging-big-data-vendors.htm

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Teknologi