Home » Teknologi » Cloud Computing » Välkommen till molnet: en förutsättning för strategier inom Internet of Things och big data

Välkommen till molnet: en förutsättning för strategier inom Internet of Things och big data

Tech Page One

Internet of things

 

Internet of Things (IoT) och big data är två aktuella IT-trender vars verkliga affärsvärde kan vara svårt att urskilja i bruset av marknadshajp och branschjargong. Men hur viktiga är egentligen dessa båda begrepp?

En snabb blick på de senaste prognoserna ger en klar indikation om betydelsen av IoT och big data-analys. Enligt det brittiska konsultföretaget Centre for Economics and Business Research (CEBR) kommer de nya trendernas bidrag till enbart den brittiska ekonomin att vara uppe i 322 miljarder pund redan år 2020. Ser man på Europa som helhet blir siffrorna ofattbara.

Och detta är bara början. Allt fler företag experimenterar med big data och försöker göra det mesta möjliga av de näst intill obegränsade anslutningsmöjligheter som IoT tycks utlova.

Det är en stor utmaning för företagsledningarna att försöka genomskåda hyperbolerna och räkna ut hur de nya teknikerna ska kunna öka verksamhetens konkurrenskraft. Det finns emellertid en genväg. Som smarta aktörer redan har insett är molnet en bra utgångspunkt för en effektiv strategi.

Men varför bör en sund strategi för IoT och big data börja i molnet?

Välkommen till molnet en förutsättning för strategier inom Internet of Things och big data 350 x 250Nyckelordet är flexibilitet. IoT och big data är fortfarande tekniker som befinner sig under utveckling. Många ledande chefer ser experiment med information och anslutningsteknik som tvivelaktiga satsningar, särskilt i tider när IT-chefer förväntas leverera konkreta resultat till lägsta möjliga kostnad.

IT-ansvariga måste alltså visa att innovationer ger utdelning. Molnet ger dem och deras kolleger i företagsledningen möjlighet att skala upp och ner resurser efter behov. Man alltså snabbt kan dra igång ett datadrivet pilotprojekt i stor skala och lika snabbt lätta på gasen när förutsättningarna ändras.

Det omvända förhållandet är också sant, och ännu viktigare. IT-chefer som börjar utforska big data och IoT redan idag har den bästa startpositionen när det blir dags att skörda frukterna av den utveckling som utmålas av CEBR och andra analytiker.

Molnet erbjuder kort sagt en mycket fördelaktig miljö för utveckling av IoT och big data. Istället för att bara lägga strukturerade och ostrukturerade data på hög kan IT-chefen använda molnet för att integrera företagets informationskällor och skapa en ny och högre kunskapsnivå.

Hur kan ditt företag utnyttja molnet på bästa sätt?

Det är en fråga som den högsta ledningen måste ta ställning till. CEBR konstaterar att telekomföretagen går i täten när det gäller att anamma big data och IoT, med 67 respektive 61 procent av branschens aktörer.

Många företag är även igång med att undersöka hur molnet kan bidra till att vaska fram nya insikter ur förbättrad anslutningsteknik. En del företag tar saken i egna händer. Exempelvis har elektronikjätten Bosch nyligen lanserat ett eget system för databehandling i molnet, som innefattar både big data och IoT.

Det första Bosch IoT Cloud, som har sitt säte i Tyskland, tillhandahåller en mängd olika applikationer för mobil IT, industri och smart hemelektronik. Här finns sensorer och programvara för att utveckla nya tjänster för kunder i hemmet och affärsvärlden.

Det är en attityd som vi på Dell också delar. Som vi nyligen har tillkännagett på Tech Page One, håller Dell på att utveckla verksamheten vid tre olika IoT-laboratorier: i Santa Clara (Kalifornien), Limerick (Irland) och Singapore. Vid dessa laboratorier kan företag samla in data från fjärrsensorer, koordinera informationen med hjälp av analysprogram och sedan sända resultaten till molnet.

De strategier som hör samman med big data och IoT är pågående arbeten, eftersom de underliggande teknologierna ännu är under utveckling. Men de potentiella affärsvinsterna är enorma. Företag som utnyttjar molnet för att utveckla sina strategier inom dessa områden kommer att få skörda frukterna i framtiden.

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi