Home » Teknologi » Cloud Computing » Välja rätt molnlösning – offentlig, privat eller hybrid?

Välja rätt molnlösning – offentlig, privat eller hybrid?

Tech Page One

Välja rätt molnlösning – offentlig, privat eller hybrid?

 

Det finns tre huvudtyper av molnlösningar: offentliga, privata och hybridmoln.

Fast egentligen finns det många fler. Det finns underkategorier av molntyper som har optimerats för att framhäva olika funktioner och egenskaper, till exempel minne, I/O-kapacitet, lagringskapacitet, beräkningskraft med mera.

Vi kan hålla denna mångfald i bakhuvudet, men vi koncentrerar oss på de tre huvudtyperna när vi tittar närmare på hur man väljer rätt molnlösning.

Offentligt moln med stor skalbarhet

Välja rätt molnlösning – offentlig, privat eller hybrid?När vi talar om offentliga molnlösningar beskriver vi i själva verket tillhandahållandet av tjänstebaserade program och lagringsutrymmen (med flera tjänstelager som exempelvis analysverktyg) som ägs av en värdspecialist med ett datacenter. Denna externa datorkraft levereras över Internet, som vid det här laget är en kommunikationskanal som de flesta är väl bekanta med.

Offentliga moln passar perfekt för företag som behöver skala ut med kort varsel eftersom molnleverantörerna ofta har enorma datacenter med gott om beräkningskraft. De olika kundernas utrymmen hålls isär med hjälp av olika provisioneringskontroller, så kallad multi-tenancy. Ett offentligt moln är förvisso mycket säkert, men det blir aldrig lika säkert som en privat molnlösning i företagets egna lokaler.

Privat moln med stor datorkraft

Ett privat moln installeras i företagets egna lokaler av en molnspecialist som bygger (eller provisionerar, som man också säger), hanterar (skalar upp eller ner) och driver lösningen (kontrollerar multi-tenant-molnen inuti en huvudenhet). Multi-tenancy är en viktig funktion eftersom det innebär att vi kan skapa flera virtuella datorer som kör komplexa beräkningsuppgifter inuti en och samma fysiska enhet. Ett privat moln kan driftsättas bakom företagets brandvägg, så av naturliga skäl är det ett mycket säkrare alternativ än ett offentligt moln för vissa datatillämpningar, varför det över huvud taget existerar. Ett privat moln är skalbart, men inte i samma utsträckning som ett offentligt moln. Ett privat moln är ditt eget ansvar att sköta. Det är möjligt att köpa in en tjänst där en extern leverantör sköter det privata molnet åt dig, men i regel sköts ett privat moln av företaget som köper in utrustningen.

Hybridmoln – en gyllene medelväg

Dessa båda molnmodeller har sina fördelar – ett offentligt moln är skalbart medan ett privat moln är säkrare – men fördelarna medför också begränsningar. Av den anledningen är en kombination av dessa – ett hybridmoln – i regel den bästa lösningen för en mängd olika kundtillämpningar.

Men är det verkligen så enkelt? Ja och nej. De flesta kunder upptäcker att de behöver extra verktyg för att navigera mellan de olika lagren i molnen. I den här verktygskategorin hittar vi Dell Cloud Manager, ett program som används för att driftsätta och hantera företagsprogram på privata, offentliga och hybridmoln.

Dell beskriver själva tjänsten som en uppsättning verktyg för hantering av molninfrastrukturer, inklusive provisionering, hantering och automatisering av program på de ledande privata och offentliga molnplattformarna.

”Cloud Manager är en tjänstebaserad programvara (Software as a Service (SaaS)) som gör det möjligt för dig att administrera molnet från ditt eget datacenter och få större flexibilitet, styrning och valfrihet”, skriver Dell.

Flexibilitet och valmöjligheter

Molntjänsterna som de ser ut idag utgör ett överkomligt alternativ för företag av alla storlekar och ur alla branscher. Innan kunderna börjar använda en molnlösning bör de först vara på det klara med hur de ska göra för att verkligen uppnå större flexibilitet med molnet inom områden som automatisk provisionering, automatisk skalning, automatiserad säkerhetskopiering, återställning och burst-överföring mellan olika molnlösningar.

För att få största möjliga flexibilitet och effektivitet från en molnlösning krävs också att man använder intelligenta tjänster. Annars blir molnlösningen bara en vanlig server, och det vore ju synd med tanke på vilken inneboende potential den faktiskt har.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi