Home » Teknologi » Konvergerad infrastruktur » Vad är SDDC och hur kan företaget tjäna på det?

Vad är SDDC och hur kan företaget tjäna på det?

Tech Page One

Vad är SDDC och hur kan företaget tjäna på det?

 

Den klassiska definitionen av maskinvara har varit just en maskin, men i takt med moderniseringar och framväxten av digitala plattformar har vi fått omvärdera några av de invanda begreppen.

Visst är maskinvaran fortfarande en maskin, men idag är delar av den virtuella och funktionaliteten styrs av instruktioner från programvaran. Om vi accepterar att IT-utrustning kan vara både abstrakt och virtuell öppnas helt nya och mjukvarudefinierade världar där vi kan bygga maskiner, agenter, nätverkskontroller, servrar, lagringsblock, applikationer och hela datacenter med hjälp av intelligent programvara.

För en mer formell definition av SDDC (Software Defined Data Centre) får vi vända oss till TechTargets IT-uppslagsverk WhatIs.com. Om vi kondenserar definitionen något får vi veta att SDDC är ett mjukvarudefinierat datacenter där nätverket, lagringsenheterna och servrarna har virtualiserats.

”Nätverksvirtualisering är en metod där tillgängliga nätverksresurser slås ihop genom att man delar upp den tillgängliga bandbredden i olika kanaler. Lagringsvirtualisering åstadkoms genom att det fysiska lagringsutrymmet på flera olika nätverkslagringsenheter slås ihop till en enda lagringsenhet som styrs via en central konsol. Servervirtualisering sker genom att serverresurserna maskeras så att användarna inte kan se varken antal eller identiteter på de individuella fysiska servrarna, processorerna och operativsystemen”, slår uppslagsverket fast.

Argumenten för SDDC

Vad är SDDC och hur kan företaget tjäna på det?Allt tyder på att tiden är inne för att på allvar börja utnyttja den här typen av nätverksintelligens. Huvudargumentet är att tekniken har nått en punkt i utvecklingen där en ny typ av IT-strategi verkligen kan fungera, bland annat därför att alla de stora leverantörerna nu stödjer nya metoder och öppna nätverksstandarder.

Den tidigare knäckfrågan har varit teknikens mognad, men nu har utvecklingen kommit till ett stadium där tekniken har testats för tung belastning, säkerhetsintrång och tillförlitlighet och med rätta kan anses vara beprövad. På en mer generell nivå (men icke desto mindre viktig!) finns metodiken bakom SDDC-tekniken. Även där har metoderna genomgått utförlig testning, särskilt när det gäller skalbarhet, som ändå får anses vara en av de allra största fördelarna med den nya tekniken.

Argumenten för företagsbruk

De företag som väljer att anamma det mjukvarudefinierade tillvägagångssättet får tillgång till en teknikstack (bestående av programvara och intelligenta funktioner för lagring och nätverkshantering) som är lättare att anpassa till affärsbehoven än tidigare.

Detta är självklart mer ekonomiskt, men det finns också fördelar i den dagliga driften.

Moderna Web-Scale-leverantörer håller redan nu på att utklassa de traditionella IT-avdelningarna ute på företagen. De stora leverantörerna har ofta en bättre överblick över nätverken och använder mjukvarudefinierade kontroller för att klara föränderliga affärskrav.

När det mjukvarudefinierade datacentret väl blivit verklighet kan det tillhandahålla tekniska fördelar såsom virtualisering av flera moln och konfigurationshantering.

Företagen som tar klivet in i den mjukvarudefinierade världen får en mer centraliserad styrning av IT-infrastrukturen med smidigare hanteringsfunktioner. Det är just det som mjukvarudefinierad teknik handlar om: att få bättre kontroll över resurserna med hjälp av kontrollpaneler för centralstyrning och intelligenta funktioner för provisionering, prestandaanalyser och kapacitetsplanering.

Mjukvarudefinierad är egentligen detsamma som programstyrning – och vilken företagsledare gillar inte bättre styrning?

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Konvergerad infrastruktur, Teknologi