Home » Teknologi » Konvergerad infrastruktur » Vad är ett programvarudefinierat datacenter?

Vad är ett programvarudefinierat datacenter?

Tech Page One

Det programvarudefinierade datacentret (SDDC) bygger fortfarande i grunden på maskinvara, men det är det intelligenta programvarulagret som ligger överst som ger oss en konkurrensfördel genom ett nytt sätt att arbeta med konvergerad IT-infrastruktur. När vi har insett denna avgörande sanning kan vi börja förklara hur SDDC fungerar och varför företag bör använda detta arbetssätt. Att låta de viktigaste delarna av den konvergerade nätverksinfrastrukturen vara virtuell innebär att vi kan samla tillgängliga nätverksresurser genom att dela upp dem och få tillgång till dem genom nätverksdefinierade kontrollanordningar. Lagring av serverdata, programvaruprocesser, operativsystem och kritiska nätverkskontroller ”definieras” på en virtuell plats och vi bestämmer hur mycket vi använder dem genom en central administrationskonsol. Administrationseektiviteten, kostnadsbesparingarna, fördelarna för datakontrollen och nya innovationskanaler som öppnas upp kommer som ett direkt resultat av den mer finkorniga kontroll vi får tack vare programvarudefiniering.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Konvergerad infrastruktur, Teknologi