Home » Teknologi » Cloud Computing » Undvik inlåsning och bygg in flexibilitet i företagets IT-system redan från början

Undvik inlåsning och bygg in flexibilitet i företagets IT-system redan från början

Tech Page One

My workstation is where I make magic!

 

Förändring är både oundvikligt och nödvändigt i affärsvärlden. Ofta är det teknikskiften som driver fram förändringarna. Några av de största innovationerna i affärsvärlden började på IT-sidan: Internet är det kanske tydligaste exemplet på något som vänt upp och ned på allt.

Tyvärr är det inte all teknik som klarar förändringar på det sätt som man kanske kunde förväntat sig.

Anledningen till att en del IT-utrustning uppfattas som rigid i sina funktioner är att den helt enkelt blivit föråldrad. Bristen på flexibilitet beror ibland på att systemen och programmen har designats för att utföra en enda uppgift, vilket ger upphov till en ”silo”.

Företag som förlitar sig på en och samma leverantör blir ofta sittandes med en teknisk handlingsplan som inte lämnar något som helst utrymme för tillväxt, utbyggnad eller nyutveckling.

Detta skapar nya utmaningar för IT-direktören, särskilt om systemen är hårt bundna till eller inlåsta hos en viss leverantör och/eller körs på en teknikplattform som inte går att anpassa.

Undvik inlåsning

1 - 350x250Många företag känner sig bekväma med att ha en enda leverantör som kan leverera en helhetslösning eller ett tillverkarspecifikt system. Åtminstone till en början. Systemen gör vad de ska, men ofta går flexibiliteten förlorad. En del leverantörer försöker också sälja in lösningar där programvaran i det närmaste är integrerad med maskinvaran.

Om man behöver göra en förändring i ett slutet system blir det tyvärr extremt kostsamt. Det är heller inte alla IT-direktörer som känner sig bekväma med att lämna över kontrollen över IT-arkitekturen till en enskild leverantör.

Företaget löper också risken att behöva göra ett fullständigt systembyte och kassera den gamla utrustningen om leverantören inte klarar av att anpassa systemet till en förändrad kravlista några år längre fram.

Det åligger därför IT-direktören att hitta en bra balans mellan traditionell och ny IT, och att utnyttja teknik såsom molnet, virtualisering och mjukvarudefinierade system på bästa sätt.

”Risken för att bli inlåst hos en leverantör finns alltid där, även om du aktivt försöker undvika det”, menar Clive Longbottom på analysföretaget Quocirca. ”Se till att du har verktygen för att klara alla tänkbara arbetsbelastningar och göra det möjligt att flytta arbetsbelastningar mellan olika plattformar, oavsett om de är kommersiella eller bygger på öppna standarder. Se bara på hur Dell löst detta med Boomi och resten av de molnbaserade systemen.”

Öppna standarder som grund

Den bästa försäkringen för ett företag är en IT-strategi som utgår från öppna standarder som ger en bra balans mellan initialkostnad och flexibilitet. Sådana lösningar har också potential för att klara tillväxt på ett tillfredsställande sätt.

Analysföretaget GigaOm Research höjer dock ett varningens finger – se till så att du inte går från en inlåsning till ett nytt fängelse. Det är nämligen inte alla molnplattformar som är öppna och ett byte till ett annat moln kan bli komplicerat. ”Inlåsning hos leverantörer är idag en högst påtaglig risk även i molnet. Detta trots att ett av de starkaste argumenten för molntjänsterna redan från början var att ingen skulle behöva bli inlåst och att programmen skulle bli mer portabla”, skriver GigaOm Research.

Framtidssäkra företaget

Företagets IT-arkitektur måste kunna förändras i takt med företaget. Det är därför viktigt att inte skapa alltför starka kopplingar till en viss plattform eller ett visst system. IT-avdelningen måste aktivt försöka motverka uppkomsten av silor och byta ut system som inte är tillräckligt flexibla – både centralt och ute på de olika avdelningarna.

Nyckeln till detta är att välja teknikpartners som har stöd för ett brett utbud av plattformar och metoder för att tillhandahålla IT-tjänster, till exempel via molnet.

Nyckeln till detta är att välja teknikpartners som har stöd för ett brett utbud av plattformar och metoder för att tillhandahålla IT-tjänster, till exempel via molnet.

 

 

Stephen Pritchard

Stephen Pritchard

Stephen har arbetat som teknikjournalist i över 21 år. Hans huvudområden är teknik, telekom och miljö. Varannan vecka presenterar och producerar han Financial Times poddradio Connected Business, som handlar om informationsteknik. Han skriver, presenterar och producerar videorapporter för en stor mängd mediakanaler. Han är skrivande redaktör och kolumnist för IT Pro och Infosecurity Magazine. Han talar om trender inom både teknik och telekom samt journalistik och media. Han har varit ordförande och moderator för evenemang för Financial Times, GigaOM och Infosecurity Magazine.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi