Home » Teknologi » Big Data » Tre grundregler för big data som företag bör ta hänsyn till

Tre grundregler för big data som företag bör ta hänsyn till

Tech Page One

Tre grundregler för big data som företag bör ta hänsyn till 747x325

 

Big data är ännu ett av de där trendiga begreppen som ger IT-ansvariga huvudvärk. Även om ingen kan förneka vikten av information, har IT-chefer ofta problem med att sätta ord på det verkliga värdet bakom branschens nya modeord – men det kommer att ändras under 2016.

Efter åratal av hajp och förväntningar finns det äntligen möjlighet att upptäcka hur verklig affärsanalys kan påverka konkurrenskraften. Framåttänkande IT-ansvariga är redan i färd med att hjälpa sina företag att dra största möjliga nytta av de överväldigande datamängderna.

Många IT-chefer har fortfarande svårt att få grepp om de viktigaste elementen i en datadriven strategi. Men utmaningen blir mer hanterbar om man koncentrerar sig på tre grundprinciper – chefsansvar, uppkopplad teknik och avancerad analys – som tillsammans åskådliggör det verkliga värdet hos big data.

1. Det datadrivna företaget och datachefens entré

Tre grundregler för big data som företag bör ta hänsyn till 350x250IT-chefer och deras kolleger på affärssidan har ägnat större delen av det senaste årtiondet åt att samla information. Denna verksamhet har tyvärr oftast saknat en strategi för hur den förvärvade kunskapen ska användas. Resultaten har bara lagts på hög som mängder av data med och utan struktur.

Idag finns det dock verktyg för att göra informationen meningsfull – till rimliga kostnader för företagen. Allt fler europeiska organisationer använder realtidsbaserade analyslösningar, som Apache Spark, för att snabba upp databehandlingsprocesserna och skapa nya informationsdrivna strategier.

I de moderna företagen värderas kunskap så högt att många europeiska organisationer har infört en speciell chefsfunktion med särskilt ansvar för data. Enligt den amerikanska konsultfirman Gartner har antalet datachefer i större företag ökat från 400 år 2014 till 1 000 år 2015, och man förutspår att 90 procent av alla storföretag kommer att ha en sådan datachef 2019.

2. Den uppkopplade ekonomin och det ständigt växande behovet av kunskap

Kompetent ledarskap blir allt viktigare i takt med att big data blir allt större. Enligt analysfirman Strategy Analytics kommer antalet Internetanslutna enheter att uppgå till 33 miljarder år 2020, och samtidigt kommer antalet anslutningar per person att uppnå 4,3 enheter, vilket är mer än en fördubbling jämfört med dagens siffror.

Analytikerna förutspår att dagens framväxande IT-kategorier – som Internet of Things (IoT), ”smarta” hem och ett växande utbud av bärbara enheter – kommer att stå för 17,6 miljarder anslutningar i slutet av innevarande årtionde. IoT står just nu på toppen av Gartners ”hajpcykel” för tekniker på uppåtgående och kommer att vara den ledande trenden under 2016.

IT-cheferna måste hjälpa sina företag att hantera den växande floran av uppkopplade enheter. En del företag ligger redan bra till. Ett exempel är British Gas, där man har etablerat Connected Homes som en specialavdelning med uppgift att utveckla användningen av big data och smart teknik.

3. En revolution för avancerad och kognitiv analys

Medan IT-ansvariga och deras affärsinriktade kolleger kommer att få uppleva hur big data ger viss utdelning redan i år, ser vi också en ny trend – kognitiv analys – som kommer att underlätta ännu smartare beslut.  Sådana avancerade analysmetoder drar full nytta av molnet och den kraftigt ökande datorkraften.

Enligt International Institute for Analytics har kognitiv analys förutsättning att bli nästa stora trendord inom big data. Det är en god idé att redan nu inta en öppen attityd och undersöka vad avancerad analys kan betyda för automatiserat beslutsfattande.

Antagandet är att avancerade metoder som prediktiv och kognitiv analys, med integrering av sammanhang och värderingar, kan hjälpa företagsledarna att förutse framtida affärsresultat. Ta ett steg i den riktningen redan nu och undersök vilka samarbetspartners som kan hjälpa ditt företag att vinna fördelar genom avancerad analys.

Vill du veta mer om vad Dell kan erbjuda inom dataanalys, , affärsanalys, dataintegrering, databehandling och datainfrastruktur? Klicka här

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Teknologi