Home » Teknologi » Konvergerad infrastruktur » Ta steget in i en mjukvarudefinierad värld

Ta steget in i en mjukvarudefinierad värld

Tech Page One

Ta steget in i en mjukvarudefinierad värld

 

Gammaldags affärsmän har kanske svårt att tro det, men idag har alla företag blivit IT-företag. Data driver alla moderna företag framåt och visst är det sant som de säger, att programvara styr allt i världen.

För det mjukvarudefinierade företaget öppnar sig en helt ny värld när man väl valt att använda molntjänster från mjukvarudefinierade datacenter (SDDC). Men vägen dit är inte helt smärtfri.

Dags för hårda nypor

Övergången till en mer mjukvarudefinierad drift kräver omsorgsfull planering med analyser, utvärderingar och i vissa fall även maskinutbyten. Men innan du kasserar några program, enheter eller arbetsflöden måste du först göra ordentliga analyser och utvärderingar.

Effektivitetsvinsterna med mjukvarudefinierade datacenter kommer i huvudsak från möjligheten att få en central överblick och kontroll över de olika delarna i IT-systemet. För att inleda övergången till mjukvarudefinierad IT måste man börja med att identifiera ”dold IT”, program som tar onödigt mycket plats (”bloatware”) samt andra tekniska problem som sätter käppar i hjulet för verksamhetsbehoven.

Om det finns delar av företagets IT-system och organisation som inte låter sig integreras i systemet, bör man överväga att byta ut dem. Men kom ihåg att använda sunt förnuft! Även om utbyten är en naturlig del av migrationsprocessen finns det ingen poäng med att riva ut och köpa nytt av ren princip.

Skapa en bild av kapacitetsbehoven

Ta steget in i en mjukvarudefinierad världInget företag kan bli helt SDDC-baserat utan att först kartlägga IT-systemets kapacitetsbehov och faktorer som program, beräkningskraft, grundläggande drift och tilläggstjänster.

Målet är uppnå en automatisering av provisioneringen och resurshanteringen, men detta kan du inte ens börja med utan att först ha utvärderat de aktuella behoven med hjälp av verktyg för prestandahantering.

Verktyg för prestandahantering är också nyckeln till att kunna driva den mjukvarudefinierade verksamheten på ett effektivt sätt.

Det gäller att ha bra verktyg för att klara av att driva ett företag med komplexa och heterogena system med flera moln, flera databaser och ett flertal virtualiseringar från flera olika leverantörer. Det här är en verklighet som man måste ta hänsyn till redan på planeringsstadiet.

Så småningom kommer utvecklingen att svänga från manuell till automatisk molnhantering, men det är viktigt att komma ihåg att övergången till SDDC inte är någon spikrak väg framåt.

Konfigurera mera

Något annat att ta höjd för redan på planeringsstadiet är konfigurationsfasen. Behoven av program och information tillgodoses av ett mjukvarudefinierat stamnät som gradvis genomgår en maskininlärningsprocess via specialprogram vars enda uppgift är att analysera och bygga upp intelligenta funktioner. Kontinuerlig konfiguration, övervakning och förvaltning förblir viktiga arbetsuppgifter genom systemets hela livslängd.

Vägen fram till det mjukvarudefinierade företaget kan tyckas oöverskådlig, men det finns navigeringshjälpmedel bara man vet vart man vill åka. Starta motorerna!

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Konvergerad infrastruktur, Teknologi