Home » Teknologi » Cloud Computing » Strategier för övergången till molnet

Strategier för övergången till molnet

Tech Page One

Strategier för övergången till molnet

 

Kommer du ihåg tiden då molnet sågs som något exotiskt som bara de allra djärvaste företagen vågade prova på? Den tiden är förbi. Idag har slipade företagsledare i alla branscher förstått att molnet ger kapacitet på en helt annan nivå och ett helt nytt arbetssätt.

Enligt Dells Global Technology Adoption Index uppger nästan varenda IT-chef att deras företag antingen redan använder molnlösningar eller planerar att göra det. Endast 3 procent av respondenterna uppger att de inte kommer att utnyttja behovsbaserad IT (on demand).

Molnet har gått från att vara något obskyrt till att bli livsviktigt för storskalig datorbearbetning. Det är dock ingen barnlek att övergå till behovsbaserad IT. Men vad finns det då för potentiella problem på vägen? Och vad ska man tänka på för att kunna utnyttja molnet på bästa möjliga sätt?

1. Skapa en övergripande strategi för hela företaget

Strategier för övergången till molnetDen riktigt stora fördelen med molnet är flexibiliteten. Både chefer och vanlig personal kan köpa in IT-tjänster när nya behov uppstår. Dock bör man se upp med framväxten av det oönskade fenomen som kallas ”dold IT”, det vill säga att vanliga anställda ivrigt köper in tjänster utan att först rådfråga IT-avdelningen.

Bristen på översikt är emellertid inte unik för personalen ”på golvet” –  många företag saknar en tydlig vision för molnanvändningen och agerar olika från fall till fall.

Det är därför företagsledningens ansvar att sätta sig in i alla fördelar och risker med tekniken. Ledningen måste vara överens om vilka molnsatsningar som ska göras och sätta upp tydliga prioriteringar. Företagsledningar som underlåter att upprätta en övergripande strategi och att ge personalen den vägledning de behöver, kommer aldrig att kunna dra fördel av behovsbaserad IT – vare sig nu eller i framtiden.

2. Bli inte distraherad av kortsiktiga mål

Tack vare molnet kan företagen sätta in extra kapacitet utan dröjsmål när de behöver skala upp verksamheten eller köra särskilt krävande program. Den nya flexibiliteten är fantastisk, men kortsiktiga mål får aldrig distrahera från företagets lånsiktiga planer. Många företag rusar planlöst rakt in i molnet utan att ha IT-avdelningen med på tåget.

Ett bättre alternativ är att låta processen ta den tid den tar och ge företagsledningen i uppdrag att upprätta en strategisk vision som reglerar molnanvändningen. Med utgångspunkt från en sådan strategi kan personalen fortsätta att köpa in IT-tjänster vid behov, men inom vissa gränser och efter enhetliga principer.

Ledningen måste alltså skapa ett ramverk som ger enhetlig kontroll över ett flertal olika molntyper. Oavsett om personalen vill använda privata moln, offentliga moln eller hybridmoln måste reglerna alltid vara kristallklara, så att det blir smidigt att välja rätt lösning för den aktuella uppgiften.

3. Vårda varaktiga samarbeten

Samarbeten är en av hörnstenarna i en lyckad molnstrategi. En framgångsrik organisation har starka och väl fungerande relationer mellan IT-avdelningen och de olika verksamhetsgrenarna. Detta uppnås till exempel genom att upprätta ett tydligt ramverk för godkänd molnanvändning. Med tydliga regler slipper man uppkomsten av ”dold IT” och IT-chefen kan istället koncentrera sig på att skapa innovationer under ordnade former.

Framgångsrik molnanvändning vilar dock inte enbart på starka band mellan IT-avdelningen och resten av företaget. Nyckeln till att kunna dra full fördel av behovsbaserad IT är att även upprätta goda relationer med aktörer utanför företagets brandvägg, till exempel i form av långsiktiga samarbeten med pålitliga leverantörer.

En bra partner hjälper både dig och ledningen att fatta rätt beslut i rättan tid, så att ni alltid kan utnyttja molnets möjligheter till max. Leta rätt på en partner som hjälper dig att identifiera problem, processer och målsättningar, men som även kan hantera IT-arkitektur, infrastruktur och innovationer både nu och i framtiden.

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi