Home » Teknologi » Mobilitet » Snygga grejer – vikten av god estetik vid inköp av IT-utrustning

Snygga grejer – vikten av god estetik vid inköp av IT-utrustning

Tech Page One

8-747x325_b

 

Spelar det någon roll hur IT-utrustningen ser ut? Det är något som man har diskuterat inom branschen redan från början. Förr, när vi arbetade på traditionella fysiska kontor med skrivbord, såg den tekniska utrustningen ganska tråkig och intetsägande ut.

Det första tecknet på att man började ta estetiska hänsyn var färgskärmarnas intåg på arbetsplatserna. Eftersom alla skärmar var monokroma från början var det en del kritiker som tyckte att det var onödigt att lägga pengar på en sådan lyx som färg. Särskilt som färg endast användes till att ”markera text eller lägga till onödiga utsmyckningar på skärmen. Från en kognitiv synvinkel tillför färgen inget extra som inte redan kan åstadkommas genom en genomtänkt användning av gråskalan.” Men trots att gränssnittsexperterna inte ansåg det vara vetenskaplig bevisat att färg tillförde något positivt, var det ändå många företag som köpte färgskärmar.

Idag är det inte längre någon som ifrågasätter vikten av god estetik. De tydligaste exemplen på detta är de enorma resurser som tillverkarna satsar på att bygga snygga smarta telefoner och surfplattor med lättanvända och tilltalande användargränssnitt. Som ett resultat av detta säljs det numera en miljard smarta telefoner om året, enligt en undersökning från IDC.

Anledningen till att god estetik har hamnat på dagordningen igen är framväxten av en BYOD-kultur på arbetsplatserna. Personalen använder helst enheter som de själva har valt ut, och säkerligen har utseendet betydelse vid inköpstillfället. Det är svårt att säga hur tungt estetiken väger i jämförelse med till exempel funktioner eller pris. Dock handlar produktrecensionerna oftast om utseendet och upplevelsen, så säkerligen är detta mycket viktiga faktorer i sammanhanget.

Varför ska företaget bry sig?

vikten av god estetik vid inköp av IT-utrustningVad får då detta för konsekvenser för företagen och deras inköpsprocess? Grovt förenklat betyder det att tiden då användargränssnitt och maskinvarudesign kom i andra hand nu är förbi. Ribban har höjts: användarna exponeras ständigt för estetiskt tilltalande teknik och accepterar inte några halvmesyrer på arbetsplatsen.

På sikt blir detta också en företagsekonomisk fråga om företaget strävar efter att rekrytera gräddan bland nyutexaminerade teknikstudenter. Nutidens studenter lever sitt liv på nätet, de har ett intimt förhållande med IT och har inte mycket tålamod med undermålig teknik som saktar ner deras arbete. Bästa sättet att ta till vara på den nya generationens kompetens är att själva låta dem välja arbetssätt. De förutsätter att arbetsgivaren förser dem med IT-utrustning som är minst lika bra och modern som den enhet de själva äger, så att de kan arbeta var och när som helst på det sätt de själva väljer. Detta tänk genomsyrar en stor del av den moderna arbetsstyrkan, vilket betyder att valet av rätt IT-utrustning blir allt viktigare.

Det finns inga alternativ. Om företaget inte kan tillhandahålla eller ens tillåta att personalen använder estetiskt tilltalande teknik kommer personalen med stor sannolikhet att försöka kringgå den fula och krångliga tekniken med sin egen – ett problem som utgör en växande säkerhetsrisk. Slutsats: lägg till snygg design i kravspecifikationen redan under inköpsprocessen så gör du personalen både produktiv och motiverad (gäller naturligtvis inte bara de personliga enheterna, utan all teknik som köps in).

 


 

Referenser:

  1. Norman, D. A. (2002). Emotion and design: Attractive things work better. Interactions Magazine, ix (4), 36–42

 

 

Manek Dubash

Manek Dubash

Manek Dubash är analytiker och teknikjournalist med över 30 års erfarenhet. Han fokuserar på affärsteknik och observerar och kommenterar frågor som gäller företagsinfrastruktur för ett stort antal webbplatser med inflytande i branschen. Hans arbete förekommer i nationella tidningar samt särskilda teknikinriktade tidskrifter och webbplatser. Han har även haft högre positioner vid större tidskrifter, inklusive PC Magazine där han var chefredaktör, och har arbetat med analys- och forskningsföretag som t.ex. Datamonitor och STL Partners.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Mobilitet, Teknologi