Home » Teknologi » Cloud Computing » Skaffa dig konkurrensfördelar med hjälp av molnet

Skaffa dig konkurrensfördelar med hjälp av molnet

Tech Page One

Skaffa dig konkurrensfördelar med hjälp av molnet

 

Kraft. Allt handlar om datorkraft. Det är det som ofta ger storföretagen ett övertag och som hjälper dem att hålla sig kvar i toppen.

Men småföretagarna då? Hur ska de kunna konkurrera med det? Idag är det många teknikföretag, forskningsinstitut och animeringsföretag som kämpar med att klara av de stora krav som ofta ställs på dem.

Allt fler företag vill köra big data-program för att inhämta aktuell information om kunderna eller göra analyser med hjälp av flera olika datakällor.  Det här är ett område som blir allt viktigare för företagen.

Den här typen av företag kräver datorkraft i en klass som bara robust maskinvara med riktigt hög prestanda kan ge dem. Tyvärr ligger sådan maskinvara i en prisklass som ligger högt ovanför vad ett genomsnittligt medelstort eller litet företag har råd med.

Omvandling av företag

Datorkraft blir allt viktigare i en värld där traditionella industrier är på nedgång medan kunskapsekonomin bara växer.  Enligt brittiske näringslivsministern Vince Cable kan en tredjedel av all tillväxt i Storbritannien mellan 2000 och 2008 tillskrivas teknik som tillkommit genom forskning och innovation.  Även andra europeiska länder rapporterar liknande teknikskiften, där traditionella industrier omvandlas till kunskapsbaserade företag.

Skaffa dig konkurrensfördelar med hjälp av molnetDet finns med andra ord ett stort uppdämt behov av extra datorkraft. Det är här som HPC Centre vid University of Cambridge kommer in i bilden. Den interna konfigurationen hos HPC Centre bygger på utrustning från Dell och är en av de kraftfullaste i hela Storbritannien med sina 10 000 processorer från Intel med en sammanlagd hastighet på 183 teraflop. Det här är prestanda i en klass som normalt sett bara kan tillhandahållas av stora forskningsinstitut.

En av deras kunder är Zenotech, ett företag som erbjuder högpresterande lösningar till ett stort antal olika kunder. Med hjälp av molnbaserad datorkraft från HPC Centre kan de tillhandahålla ett stort antal avancerade program åt kunderna.

Storskalig forskning och utveckling

Zenotech är precis den typ av företag som Europa behöver för att skapa ekonomisk tillväxt, och de är mycket riktigt tacksamma mot HPC Centre i Cambridge. ”Genom att arbeta med University of Cambridge kan vi bedriva forskning och utveckling på en mycket större skala, vilket gör det möjligt att utveckla unika produkter för våra kunder,” säger Jamil Appa, medgrundare av företaget.

Samma mönster återfinns i alla västerländska ekonomier: molnlösningar och big data skapar unika marknadsfördelar. Förmågan att kunna utnyttja stora mängder datorkraft utan att behöva göra dyra investeringar har blivit en grundläggande förutsättning för ekonomisk tillväxt.

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi