Home » Teknologi » Big Data » Sju myter om big data avslöjas

Sju myter om big data avslöjas

Tech Page One

Sju myter om big data avslöjas

 

1. Big data handlar bara om storlek

Man föreställer sig kanske att big data liknar Douglas Adams definition av världsrymden – ”ohyggligt fantastiskt vansinnigt stor”. Men storleken är inte allt. Det viktiga är de metoder som företagen kan använda för att hantera olika datamängder, där vissa är strukturerade SQL-databaser medan andra kan bestå av videoklipp eller innehåll från sociala medier. Knepet är alltså att kombinera information från en mängd olika källor.

2. Allt står och faller med infrastrukturen

Det gamla talesättet håller än: ”skräp in, skräp ut”. Det spelar ingen roll hur avancerad och kraftfull maskinvara du än har om den information som du matar in i den är otillförlitlig eller av fel slag. Det finns ingen magisk teknologi som ger dig de rätta svaren om frågorna var fel redan från början.

3. Big data är en fråga för tekniker

Sju myter om big data avslöjasSom jag nyss påpekade är dataanalys inte bara en fråga om att välja den lämpligaste plattformen eller de rätta verktygen. Det första steget är att säkerställa att alla sidor av organisationen samverkar till att fatta rätt beslut om vad det egentligen är som ska mätas. Beslutfattare inom IT, ekonomi och marknadsföring måste tillsammans med andra relevanta parter samarbeta för att avgöra vilken information man egentligen behöver.

4. Informationslagrens tid är förbi

Det finns en vanlig föreställning om att konventionella databaser representerar föråldrad teknologi som inte kommer att behövas i big data-miljön. Men det är en sanning med modifikation. I företag där detaljerad historik är nödvändig måste man även i fortsättningen upprätthålla traditionella informationslager. En ögonblicksbild säger inte hela sanningen – ibland är det inte realtidsdata som behövs, utan en mer långsiktig analys.

5. Detta är datavetarnas gyllene tidsålder

Nyutexaminerade datavetare föreställer sig gärna att de är vår tids intellektuella elit och att de utan vidare kan skära guld med täljknivar när den nya tidens big data-system ska utvecklas och implementeras. Haken är bara att dessa datavetare måste vara oerhört mångsidiga. De måste inte bara vara väl hemmastadda med databassystem, matematisk analys och programmering, särskilt i Java – de behöver också vara väl insatta i verksamhetens affärsmässiga sida. Sådana personer är extremt sällsynta och välbetalda.

6. Big data kan bara hanteras med Hadoop

Hadoop är förvisso den mest välkända tekniken inom big data-området, men eftersom den är så komplicerad och omfattar ett så stort antal olika verktyg är det svårt att hitta Hadoop-experter med heltäckande kompetens. Icke desto mindre kan en verkligt kompetent Hadoop-tekniker hantera ett stort antal avancerade uppgifter och bidra med djupa insikter till företagets utveckling.

Dock tycks Hadoops popularitet ha skapat en föreställning om att big data och Hadoop är synonymer. I själva verket har den som behöver ägna sig åt dataanalys många alternativ att välja på. Apache Spark blir allt viktigare, medan mer traditionella system som MapReduce (med sina många avläggare) banar väg för andra lösningar.

7. Big data bygger på maskininlärning

Kan vi snart klara oss helt utan människor? Knappast. Inom överskådlig framtid kommer det alltid att finnas behov av mänsklig intuition och tolkningsförmåga. Kanske kommer det en framtid när vi alla måste falla på knä för våra robotherrar, men tills vidare kräver big data mycket förnuft och känsla utöver automatiserad analys.

Vill du veta mer om vad Dell kan erbjuda inom dataanalys, affärsanalys, dataintegrering, databehandling och datainfrastruktur? Klicka här

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Teknologi