Home » Teknologi » Virtualisering » SDN – framtidens nätverkslösning

SDN – framtidens nätverkslösning

Tech Page One

Success

 

Tre saker att komma ihåg vid skapandet av en SDN-infrastruktur

Då och då kommer det ett modeord som hamnar på allas läppar, något som blir ett mantra för alla leverantörer i branschen. För några år var det molnet, men nu är det mjukvarudefinierade nätverk (Software-Defined Networking, SDN) som alla pratar om.

På sätt och vis är SDN kopplat till samma trend som har gjort virtualisering till en sådan viktig del av företagens IT-infrastruktur – ambitionen att frigöra sig från fysiska enheter. Förr hade man traditionella nätverk med skåp, kablage och routrar som behövde startas om med jämna mellanrum samt en grupp kvalificerade IT-tekniker för att säkra driften.

Nackdelar med virtualisering

SDN – framtidens nätverkslösningPå samma sätt som virtualisering har rationaliserat serverkonfigurationerna och lett till lägre sannolikhet för maskinfel, håller SDN på att förändra tänket kring nätverk. SDN har i synnerhet underlättat hanteringen av virtuella lokala nätverk, något som ofta varit problematiskt med virtuella servrar. Det måste finnas en koppling mellan den fysiska servern och LAN-switchen, vilket inte alltid är så lätt att åstadkomma med virtuella servrar som ständigt skapas och raderas.

Det här är ett problem som bör tas på allvar. En av fördelarna med servervirtualisering är att enheterna ständigt förändras – det är det som ger företaget den eftersökta flexibiliteten – men det kan även skapa problem för nätverksteknikerna som får svårare att hantera infrastrukturen.

Faktum är att det är just denna separation mellan maskinvara och programvara som driver på den ökande användningen av SDN. Möjligheten att programmera om tekniken och göra en omroutning av hela nätverket utan hänsyn till den fysiska infrastrukturen är den största fördelen med SDN.

Detta ligger helt i linje med molnprincipen och den ökande automatiseringen av processerna. Det finns också tydliga paralleller till framväxten av devops – sammanslagningar av utvecklings- och driftsteam som gett många organisationer större agilitet.

Vad är OpenFlow?

Det råder tyvärr en del begreppsförvirring när man talar om SDN. En av de mest omdebatterade ämnena har varit användningen av OpenFlow tillsammans med SDN. OpenFlow är ett protokoll som länkar ihop tillverkarspecifika nätverksswitchar med en öppen SDN-arkitektur. Datasökvägen och routningsfunktionen för en dataswitch separeras – dessa bägge funktioner kommunicerar istället med varandra via protokollet.

SDN framstår snart som det perfekta alternativet om man tar hänsyn till hur moderna IT-infrastrukturer ser ut idag, med trender såsom öppna system och anställda som tar med sig sina egna enheter till jobbet (BYOD). SDN underlättar mycket när man ska integrera den typen av maskinvara i företagsnätverket jämfört med traditionella metoder.

Störningar

Övergången till SDN kan dock leda till stora störningar. Som Dells vd Michael Dell mycket riktigt har påpekat är det hög tid för nätverkslösningarna att genomgå ett teknikskifte.

Det finns tydliga indikationer på att SDN håller på att etablera sig som framtidens nätverksteknik. Om du inte redan har gjort det är det dags att bekanta sig med de bakomliggande principerna och se hur du enklast kan omforma din egen infrastruktur.

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Teknologi, Virtualisering