Home » Teknologi » Programvara » Omstrukturering inför uppdatering av klientprogram

Omstrukturering inför uppdatering av klientprogram

Tech Page One

iStock_000065277859_Medium (1)

 

Informationstekniken befinner sig i ett tillstånd av ständig förändring. Detta har bekräftats gång på gång, både när det gäller maskin- och programvara.

Mikroprocessorerna har till exempel genomgått en explosionsartad utveckling som beskrivits genom Moores lag, med allt större kapacitet i ett allt mindre fysiskt format. Allt har blivit mer förfinat, lättare, tunnare, starkare och mer tåligt.

Programutvecklingen har blivit en extremt iterativ process med ständiga prestandaförbättringar, förfinade funktioner och utökade tjänster.

Förespråkar förändring

Omstrukturering inför uppdatering av klientprogramIdag är det många som förespråkar förändringar av företagens IT-system, ofta mycket omfattande sådana. Det är detta som avses när man till exempel talar om agilitet och avbrottsfri drift. Det är denna princip som hela molntekniken bygger på – möjligheten att byta ut program och enheter när det kommer nya versioner som passar bättre ihop med företagets behov.

Faktum är att förändringsarbete har blivit ett arbetsområde i sig inom IT (eller åtminstone en arbetsuppgift).

Förändringsarbete som eget arbetsområde

Idag är det många företag som laddar för att uppdatera klientprogrammen som en del i en större teknisk omvandling, och de gör det genom att söka sig till leverantörer som tillhandahåller konsulttjänster utan kostnad.

Dell är ett sådant företag, och tillhandahåller klienttjänster samt workshops med expertrådgivning. Där kan företagen få goda råd om programmigration från konsulter som är specialiserade på att minska komplexiteten i IT-arkitekturerna.

Dells workshops fokuserar på omstruktureringar av tekniken och migreringsprocesser som börjar på en grundläggande operativsystemsnivå. Först fastställs vilka program som behöver uppdateras för att möjliggöra ny funktionalitet, högre hastigheter, högre prestanda, nya säkerhetsfunktioner och en omstrukturerad driftsättningsplan baserat på allmänna mål för företag i samma bransch. Workshops av den här typen brukar vara nyttiga för den som behöver hjälp med att identifiera problem innan de inträffar och vill börja planera program- och maskinvarukompatibilitet inför en migreringsprocess.

Med denna interaktiva kommunikation kan företaget få sig en vitamininjektion i form av ”The Dell Advantage” – den som har ett försprång inom teknik och tjänster bedriver i regel också en mer effektiv verksamhet som genererar långsiktiga vinster.

En viktig skillnad gentemot hur marknaden såg ut för bara några år sedan är att dagens programplattformar är både öppna och skalbara. Det finns numera färre skillnader för slutanvändarna i programlagret.

Ett exempel på detta är molnmodellen och Google Docs – det fungerar lika bra oavsett vilket underliggande operativsystem som tjänsterna körs på. Idag har det blivit betydligt viktigare vilken slutpunktsenhet som klienten körs på och hur säker och hanterbar denna enhet är. Detta påverkar i allra högsta grad uppdateringarna av klientprogrammen samt hur ofta detta behöver ske.

I framtiden blir förändringar av informationstekniken förhoppningsvis en mer organisk, strategisk och automatiserad process som möjliggörs av öppna plattformar. Tills den dagen kommer behöver vi fortfarande duktiga ”IT-mekaniker”  och rejäla verktyg. Anmäl dig till en workshop redan idag och skaffa dig ”The Dell Advantage” du med.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Programvara, Teknologi