Home » Teknologi » Cloud Computing » Offentliga moln: domen

Offentliga moln: domen

Tech Page One

Från Dropbox till Google Drive, från Amazon till Azure, små och medelstora företag lockas av offentliga molnet. Dessa lösningar har olika fördelar men har också sina nackdelar.

 

 

Domen

Det offentliga molnet har obestridliga fördelar som börjar med den låga kostnaden och användarvänligheten. Offentliga molnplattformar tillämpades snabbt av en stor användargemenskap, genom att enkelt svara på en begäran som hittills varit svårt att hantera för företag: tillgång till information från var som helst och på vilken som helst terminal.

Men det offentliga molnet har också många svagheter: säkerhet, beroende av leverantörer, reversibilitet, efterlevnad … För att uppfylla dem väljer vissa företag att upprätta ett privat moln för att dra nytta av molnet samtidigt som de har kontroll över sina uppgifter. Ett val som ändå innebär betydande investeringar, både mänskliga och ekonomiska, för att genomföra och upprätthålla infrastrukturen.

Vad blir domen? Offentligt eller privat? Besparingar eller säkerhet? Svaret ska snarare sökas i hybriden. Den kombinerade användningen av ett privat moln och offentliga molntjänster gör det möjligt att genomföra olika strategier som är anpassade till användningen och känsligheten hos data för att kunna dra nytta av det bästa i de två världarna. En liten privat infrastruktur kan användas för att lagra endast de viktigaste dokumenten och programmen, parallellt med ett offentligt erbjudande som används för att dela mindre känsliga data eller tillhandahålla resurser i IaaS (infrastruktur- as-a-service) för att absorbera toppbelastningar.

 

Dell

Dell

Dell ger länder, samhällen, kunder och människor möjlighet att överallt använda teknik för att förverkliga sina drömmar. Kunder litar på oss att vi levererar tekniska lösningar som hjälper dem att göra och uppnå mer, oavsett om de är hemma, på jobbet, skolan eller var som helst i deras värld. Läs mer om vår historia, syfte och människorna bakom vår kundfokuserad strategi.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi