Home » Teknologi » Cloud Computing » Nyinvesteringar kontra driftskostnader för befintliga system – ett molnrelaterat dilemma

Nyinvesteringar kontra driftskostnader för befintliga system – ett molnrelaterat dilemma

Tech Page One

Cloud computing

 

IT-ansvariga och företagsledare som står inför en implementering i molnet måste välja mellan en rad olika möjligheter. Att välja den rätta strategin är en avgörande och ofrånkomlig utmaning.

Även om behovsbaserad IT (on demand) i molnet ger större flexibilitet, sparar man kostnader genom att i största möjliga utsträckning använda befintliga IT-system. Dessutom är molnet kanske inte den bästa lösningen för all framtid, om de affärsmässiga förutsättningarna ändras. Därför framstår en hybridlösning som ett utmärkt val.

Så hur kan ledningen utnyttja ett hybridmoln fullt ut? Och hur kan en sådan blandteknologi göra företaget rustat för att möta snabbt växlande affärskrav, både nu och i framtiden?

Hur kan ledningen dra fördel av ett hybridmoln?

Övergången till molnet är en resa, och vägen till målet blir förmodligen ingen raksträcka. Nystartade företag är kanske i den avundsvärda positionen att kunna börja från grunden med behovsbaserad IT, men etablerade organisationer står inför en annan utmaning.

Varje företag med ett förflutet är i besittning av en mängd tekniska resurser. Och äldre IT-investeringar gör en övergång till ett offentligt moln mer komplicerad. Även om företagsledningen uppskattar den flexibilitet de vinner med behovsbaserad IT kan de inte helt kapa bandet med det förflutna och skrota de system de redan har.

hybrid cloud, molntjänster handskas med CAPEX till OPEX moln dilemmaVissa företag väljer kanske att dra nytta av molnet när de startar nya projekt. Ett offentligt moln ger IT-direktörerna möjlighet att skala upp och ner resurserna efter behov. Men vid en drastisk förändring av affärsvillkoren kanske ledningen väljer att lämna molnet och återgå till att hantera tjänsterna internt.

Hantering av IT-utgifterna ställer oss alltså inför ett dilemma. En del företag oroar sig över sina tidigare investeringar i etablerade system och tjänster. Andra tvivlar på att det offentliga molnet är en tillförlitlig och varaktig lösning.

Ett sätt att lösa konflikten är att använda ett hybridmoln. För IT-ansvariga framstår en väldefinierad hybridlösning som ett sätt att få det bästa av två världar – en integrerad kombination av behovsbaserad IT och beprövade interna system, utan behov av långsiktiga kapitalutgifter.

Hitta rätt partner för framgång som varar

En undersökning som nyligen gjorts av Dell har visat att ett hybridmoln är en populär lösning. Nio av tio IT-chefer menade att en hybridstrategi är att föredra vid varje försök att framtidssäkra verksamheten.

Framsynta IT-chefer samråder med sina kolleger för att avgöra vilken typ av behovsbaserad lösning som bäst passar organisationens behov. Är man inte överens om att en permanent övergång till molnet är den rätta strategin, kan man använda en hybridlösning för att kartlägga företagets framtidsberedskap.

Sök efter en tjänsteleverantör som kan hjälpa er att utvärdera molnet. Precis som traditionella konsulttjänster kan innebära utmaningar för verksamheten kan ett avtal om molntjänster kräva en långsiktig affärsrelation. Dessutom kan ändringar av affärsförutsättningarna innebära nya utgifter och dilemman.

Möt utmaningarna med ett flexibelt betalningssystem som gör det möjligt för organisationen att testa fördelarna med behovsbaserad IT innan ni tar steget fullt ut. Alla leverantörer kan tyvärr inte erbjuda rätt grad av anpassning i sådana system, eller möjlighet att återgå till intern hantering om molnet inte uppfyller förväntningarna.

Se kort sagt till att hitta en partner som kan tillhandahålla en komplett molninfrastruktur samt programvara, tjänster och betalningslöningar som hjälper er att dra full nytta av hybridmolnets möjligheter. Om ni fattar rätt beslut från början är det mycket möjligt att ni finner en modell för behovsbaserad IT som också löser kostnadsfrågan på lång sikt.

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi