Home » Teknologi » Cloud Computing » Moln: se upp för fallgropar!

Moln: se upp för fallgropar!

Tech Page One

Vissa företag har förförts av onlinetjänster och planerar att skicka internt installerade applikationer till molnet. Men vilka fallgropar finns?

Vi vet nu vilka arbetsbelastningar som i första hand ska migreras i molnet. Men övergången är inte alltid självklar. Och flera faktorer måste beaktas för att undvika faror. 

Synligheten

Datoranvändning i moln har fått beröm för sin användarvänlighet och flexibilitet, men gör ibland hanteringen av fysiska infrastrukturer något svår. Detta är fallet när det berörda företaget väljer en offentlig molnlösning , vars infrastrukturer – som underhålls av leverantören – är avsedda att delas av flera kunder. Problemet i detta fall ligger i förmågan hos användarföretaget att mäta säkerheten hos den infrastrukturella plattformen som stöder applikationerna. Utan tillgång till dessa utrustningar, måste företaget åtminstone ta itu med verktyg för prestandaanalys av applikationer i virtuella servrar.

 

Moln - Synligheten 580x260

 

Motståndskraft

De mest populära onlinetjänsterna (sökmotorer, plattformar för sändning av strömmande video …), kända för att konsumera stora mängder hostade IT-resurser, har från början utformats för att klara av tillfälliga fel  i offentliga moln

Deras arkitekturer distribueras (sprids över flera fjärrservrar), redundanta, och vissa integrerar från början system för att testa och förhindra driftsavbrott i händelse av fel på en server.

De viktigaste affärsapplikationerna (ERP, optimeringslösningar i leveranskedjan …), ofta av äldre konstruktion, har utvecklats med en annan filosofi. Dessa program är baserade från början på färre men mycket tyngre infrastrukturer. Det är därför svårt att överföra dem på molnets distribuerade miljöer. Och till skillnad från online-tjänster, tolererar de nästan inga störningar, som kan leda till omedelbart fel på hela systemet

 

Moln - Motståndskraft 580x260

 

Platsen

Molnets tillgänglighet beror delvis på dess geografiska läge: latenstiderna reduceras om datacentret ligger nära användarna och ökar om det lagras i USA (utan replikation på den europeiska kontinenten). Uppmärksamma även regulatoriska restriktioner som bara kan förbjuda sändningen av data till en molnbaserad tjänst utanför nationella och europeiska gränser.

 

Moln - Platsen 580x260

 

Reversibilitet

Med molnet är det inte tillräckligt att bedöma servrarnas robusthet, åtkomstbarheten till och säkerheten hos hostingplatser eller leverantörens åtaganden när det gäller kvaliteten på tjänsterna.

I händelse av en senare migration, måste man också vara medveten om de tekniska särdragen hos molnet där man planerar att installera en viktig applikation. De viktigaste skillnaderna ligger i nätverksarkitekturer som gör att flera virtuella maskiner kan kommunicera med varandra, och egenskaperna på tillgängliga lagringsutrymmen (detta kan vara lagringsblock, tillgängliga via programmeringsgränssnitt, eller hostade databaser). Valen av infrastrukturer fastställer den framtida utvecklingen av programmet. Och dess förmåga att en dag eventuellt kunna kopplas till molnet av en annan leverantör.

 

Moln - Reversibilitet 580x260

 

Dell

Dell

Dell ger länder, samhällen, kunder och människor möjlighet att överallt använda teknik för att förverkliga sina drömmar. Kunder litar på oss att vi levererar tekniska lösningar som hjälper dem att göra och uppnå mer, oavsett om de är hemma, på jobbet, skolan eller var som helst i deras värld. Läs mer om vår historia, syfte och människorna bakom vår kundfokuserad strategi.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi