Home » Teknologi » Konvergerad infrastruktur » Mjukvarudefinierade datacenter skapar nya affärsmodeller

Mjukvarudefinierade datacenter skapar nya affärsmodeller

Tech Page One

Mjukvarudefinierade datacenter skapar nya affärsmodeller

 

Det mjukvarudefinierade datacentret (SDDC) är den verkliga arbetshästen i backend-infrastrukturen ute på företagen. Även om SDDC-centret oftast verkar i bakgrunden menar en del datavetare att det numera har fått en framskjuten position i verksamheten och blir synligt på fler än ett ställe.

Stämmer det verkligen? Eller är det bara server- och nätverksleverantörerna som försöker sälja in mer utrustning och serviceavtal? Vi ska titta närmare på om det finns fog för datavetarnas påstående.

Nätverk med fler programmeringsmöjligheter

Mjukvarudefinierade datacenter skapar nya affärsmodellerDet råder egentligen inget tvivel om att programmerbara nätverksfunktioner skapar bättre förutsättningar för smidigare drift. Genom att tillämpa mjukvarudefinierade principer får företagen en solid grund.

I takt med att mjukvarudefinierad nätverksstruktur blir mer lätthanterlig skapas också möjligheter till fler innovationer byggda på öppna standarder. Programmerbara funktioner gör det möjligt att utveckla nya program och tjänster som slår mynt av tidigare okända affärsmöjligheter.

Kort sagt, det har nu blivit lätt att förändra den bakomliggande IT-driften när vi vill finjustera vår utåtriktade verksamhet. En reklamguru skulle kanske kalla detta något i stil med ”snabba innovationer”, men vi tycker nog att ”mjukvarudefinierad flexibilitet” bättre förmedlar vad det handlar om.

Kraftfull mjukvarudefinierad systemstruktur

Visserligen finns det många komplexa problem att lösa vid bygget av ett mjukvarudefinierat datacenter, men det är normalt sett inte din sak att lösa. Det ordnar den leverantör/försäljare som du anlitar.

Något som du däremot bör se över är hur ni löser certifiering, testning, validering och kontroll av nya program och tjänster på snabbast och smidigast möjliga sätt.

Med mjukvarudefinierade system slipper ni numera lägga onödig arbetstid på IT-administration eftersom IT-utrustningen har delats upp i komponenter som även kan outsourcas.

Ökat kundfokus

Ett av syftena med att etablera ett SDDC-center är att kunna fokusera på användarvänlighet för både användaren och slutkunden. Om det bakomliggande nätverket blir mer robust kan vi, åtminstone i teorin, börja skräddarsy den utåtriktade verksamheten med fler tjänster och lager som kan personanpassas efter kund.

Nöjda kunder kommer tillbaka, vilket i sin tur genererar intäkter över lång tid.

Ta till vara dolda affärsmöjligheter

Naturligtvis finns det även underliggande lager av affärsmöjligheter och intrikata bindningar som det gäller att ta vara på. Ett exempel är de snabba dataströmmarna som passerar revy. Där har många börjat tillämpa dataanalys (ja, ibland även i form av big data-analys) i nätverket. Detta har blivit möjligt tack vare ökad KONTROLL över kärnprocesserna.

Intelligent dataanalys och programmerbara nätverksfunktioner leder, åtminstone i teorin, till ökad tillväxt och sundare arbetsmetoder.

Vad blir då kontentan av allt detta?

Resultatet av all produktivitet som genereras av det mjukvarudefinierade datacentret – om vi har förståndet att ta tillvara allt – är en mer lättrörlig, reaktiv och lönsam affärsmodell som kan appliceras på alla företag, oavsett bransch.

Låt dig inte avskräckas av all marknadsföring – mjukvarudefinierade system är här för att stanna. Det vore synd att inte dra fördel av allt gott som tekniken för med sig.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Konvergerad infrastruktur, Teknologi