Home » Teknologi » Virtualisering » Mjukvarudefinierad teknik visar vägen mot nya affärsmöjligheter

Mjukvarudefinierad teknik visar vägen mot nya affärsmöjligheter

Tech Page One

Mjukvarudefinierad teknik visar vägen mot nya affärsmöjligheter

 

Den agila eran har inletts. Webbpionjären Marc Andreessen hävdade redan 2011 att programvarubranschen höll på att ta över världen och att resultatet skulle bli helt nya affärsmekanismer.

De nya affärsvillkoren har förvandlat framtidssäkrade företag till mjukvarudrivna, mjukvaruhanterade och mjukvarudefinierade digitala enheter med en hög grad av automatisering.

Om man ska tala klarspråk så innebär detta att den affärsintelligens och kontroll som programvaruanvändningen erbjuder helt har ersatt våra gamla föreställningar om hur affärsverksamheter ska drivas.

Men detta sträcker sig bortom rena hanteringsfrågor – det handlar om vad som utgör själva motorn i verksamheten.

Hur såg det ut tidigare?

Mjukvarudefinierad teknik visar vägen mot nya affärsmöjligheterOm man ska beskriva situationen före den mjukvarudefinierade verksamheten kan man använda ordet infrastrukturdefinierad.

Detta innebar att företagets kapacitet definierades av en ekonomisk modell där det fysiska kapitalet (inklusive mänsklig kompetens) utgjorde grunden för själva verksamheten. Med andra ord utgjorde infrastrukturen motorn och drivkraften bakom affärsverksamheten.

Idag är det tekniken som utgör motorn.

Men det handlar om mer än själva tekniken – idag är programvaran inte längre bunden till maskinvaran utan lever sitt eget liv. Genom att acceptera och använda sig av de nya arbetsmetoderna kan företaget bli mer agilt och effektivt när det gäller att tillhandahålla och hantera olika program och tjänster.

Maskinvarans nyckelroll

Maskinvaran har fortfarande en nyckelroll i den nya affärsvärlden. En mjukvarudefinierad verksamhet måste driva värdtjänster, söka, lagra, behandla och göra beräkningar på någon typ av hårddisk (lokalt eller i ett molnbaserat datacenter), men det är ändå användningen av abstrakt programteknik som kommer att skapa innovationer, automatisera rutinuppgifter och undvika inlåsningar hos leverantörer.

Slutresultatet är en verksamhet som använder molnet för att få flexibilitet och web-scale-funktioner för expansion.

Ett helt mjukvarudefinierat företag har ett enormt utbud av infrastruktur, operativsystem och hanteringsplattformer att välja på.

Fördelar med mjukvarudefinierat

När ett helt mjukvarudefinierat företag presenterar en ny tjänst för sina kunder börjar man med att definiera den underliggande logiken och komponenterna i själva programkoden. I en helt virtualiserad infrastruktur kan det mjukvarudefinierade företaget optimera arbetsbelastningarna för de affärskritiska programmen och tillhandahålla rätt information på rätt plats och i rätt tid.

Teknikmodellen bakom den mjukvarudefinierade verksamheten passar väl in i den nya verkligheten med molntjänster där program och lagring erbjuds som tjänster. Det här är ingen sensation eller någon övergång som måste ske ögonblickligen – resan mot en mjukvarudefinierad verksamhet sker stegvis med den strategi som bäst passar företaget och kundbasen.

Den mjukvarudefinierade verksamheten ger stor frihet, men på det följer också ett stort ansvar. Det är viktigt att allt sker på rätt sätt för att man också ska kunna framtidssäkra företaget.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Teknologi, Virtualisering