Home » Teknologi » Mobilitet » Med Windows 10 får användarna ta med sina egna enheter till jobbet

Med Windows 10 får användarna ta med sina egna enheter till jobbet

Tech Page One

Med Windows 10 får användarna ta med sina egna enheter till jobbet

 

Molnbaserad programvara skyddar privatlivet

Det har hänt mycket på bara några år. Under 1980- och 90-talen gick vi från stordatorer till klienter med serveranslutning och vidare till en värld där Microsoft dominerade i princip allt.

Nu förändras IT-världen igen i takt med att allt fler företag köper in sig i molnet, blir mobila, agila och inför flexibla arbetsvillkor för sina anställda. Mitt i allt detta kämpar Microsoft oförtrutet vidare, fast beslutna om att befästa sin dominerande ställning.

Flexibilitet

Idag är det många företag som vill dra nytta av alla de fördelar som flexibiliteten för med sig och uppmuntrar därför anställda att arbeta andra tider än normal kontorstid, att arbeta på andra platser än på kontoret och att ta med sina egna mobila enheter till arbetsplatsen.

Det är inte svårt att gissa varför. Enligt en undersökning gjord av Gartner 2014 hade så lite som en tredjedel av alla amerikanska företag någon typ av BYOD-policy och endast 15 procent av företagen krävde att de anställda skulle följa policyn. Ändå uppmuntrade så mycket som en fjärdedel av alla företag sina anställda att utföra arbete på sina personliga enheter.

Cheferna är helt enkelt glada så länge som personalen arbetar effektivt och producerar resultat, men det finns också en viss oro kring hur man ska sköta hanteringen av alla dessa enheter.

Enterprise Data Protection

Med Windows 10 får användarna ta med sina egna enheter till jobbetLösningen kan ligga i att använda Windows 10, som har utrustats med en mängd nya funktioner som gör det möjligt för de anställda att arbeta säkert i sina egna program samtidigt som systemet skyddar företagets program. Detta har varit något av ett problem för Microsoft tidigare, men nu har man tagit fram en ny funktion vid namn Enterprise Data Protection (EDP) som förbättrar arbetsprocessen och skyddar företagsprogrammen samtidigt som användarna bibehåller åtkomsten till den egna informationen. Om medarbetaren befinner sig på resa kan EDP kompletteras med Microsofts Rights Management Services (RMS).

Strax innan lanseringen av Windows 10 förklarade Brad Anderson, vice vd för Microsofts företagsklient- och mobilitetslösningar, hur den personliga sfären och det yrkesmässiga sammanhanget samsas på samma enhet utan att några konflikter uppstår. ”Det finns bara några få program som folk vill använda både privat och i yrkesrollen. Ta till exempel Excel. På dagtid använder man kanske Excel till att göra beräkningar på företagsdata, och företaget kan då tillämpa olika principer som styr hur och var dessa data får sparas. Hemma använder man kanske Excel för att skapa en budget åt den lokala Hem & Skola-föreningen, men då ska inga som helst DLP-principer för dataförlust tillämpas. Ja, egentligen ska inte IT-avdelningen veta någonting om hur programmet används privat.”

Hur skyddas informationen?

Hur fungerar det då i praktiken? Jo, när användaren startar Windows 10 loggar hon/han in i Azures Active Directory. Därefter tar Microsoft-funktionen Intune över och sköter hela hanteringen av BYOD-policyn i Microsoft-miljön. Intune är en molnbaserad funktion som sköter hanteringen av mobila enheter och program, förser personalen med den information de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter och skyddar företagets data. Den samarbetar med Konfigurationshanteraren (en del av System Center-programmen) och konfigurerar även mobilenheterna.

Det framgår tydligt att Microsoft verkligen har tänkt till kring möjligheterna och problematiken rörande BYOD-policyn. Som läget ser ut idag hade de heller inte kunnat ignorera företeelsen. Tack vare Enterprise Data Protection finns det nu ett fullgott skydd som håller isär jobbet och privatlivet.

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Mobilitet, Teknologi