Home » Teknologi » Mobilitet » MDM, MAM, MIM, MEM: Mobile Management-lexikonet

MDM, MAM, MIM, MEM: Mobile Management-lexikonet

Tech Page One

Den mobila hanteringen kan ta olika former beroende på kraven och strategierna som var och en har. För att särskilja erbjudanden på marknaden har en terminologi gradvis antagits av utgivarna. Här följer de viktigaste termerna som man ska känna till för att göra rätt val.

Mobiliteten inför många nya utmaningar inom näringslivet. Terminal-, data- eller programsäkerhet, till varje problem finns ett tekniskt svar. Och lösningsleverantörer har funnit orden, eller snarare bokstäverna, för att beskriva deras erbjudanden. Från ursprungliga MDM föddes en rad förkortningar som vardera tar sin del av ansvaret för säkerheten i mobila miljöer. Liten översikt över terminologi och användning.

EMM – Enterprise Mobility Management

Förkortningen som har kontrollen över alla. EMM är den övergripande termen och hänvisar till alla de resurser som används av ett företag för att hantera och säkra mobiliteten.

MDM – Mobile Device Management

Termen som är grunden till allt. Medan BYOD-fenomet svepte över företagen, har förlagen drivit MDM som ett första svar på bekymren, med centraliserade administrationskonsoler för att ta kontroll över alla typer av kringutrustningar (dator, surfplattor eller smarttelefoner) och operativsystem (Windows, iOS, Android, Blackberry …).

 

CS-MDM

 

Nyckelfunktioner:

 • Fjärrensning och -lås
 • Uppdateringar
 • Säkerhetspolicy

MAM – Mobile Application Management

Under tiderna för moln, SaaS (Software-as-a-Service) och “Stores” som grupperar flera hundratusentals appar, blev det snart uppenbart att säkerheten hos terminaler via MDM inte skulle räcka. För att undvika att applikationerna som används i företaget skulle förökas på ett okontrollerat sätt och säkerställa informationssystemets koherens, dykte MAM-lösningar upp.

 

CS-MAM

 

Nyckelfunktioner:

 • Företagslager
 • Svart-/vitlistor över appar
 • Automatisk distribution

MIM – Mobile Information Management

Den kunde ha kallats Mobile Data Management, men MDM var redan upptaget och utgivarna fann ett alternativ: Mobile Information Management. Denna metod fokuserar på konfidentiella data som överförs dagligen på medarbetarnas enheter. MIM-lösningen gör att IT-chefer kan identifiera de anställda som har åtkomst från sin mobil till viss information som anses känslig. Målet är att få mer synlighet på användningen av företagsdata i syfte att garantera ett bättre skydd. När denna uppfattning uppnåtts, är det möjligt att upprätta en mycket finanpassad åtkomstpolitik för att ge specifika rättigheter till vissa personer för vissa typer av data.

 

CS-MIM

 

Nyckelfunktioner:

 • Kryptering
 • Hantering av åtkomster och identiteter

MEM – Mobile Expense Management / MTEM – Mobile Telecom Expense Management

Fler och fler anställda är utrustade med professionella smarttelefoner. Och mellan traditionella röst- och SMS-kommunikationer, dataförbrukning, roamingavgifter eller köp av applikationer, kan företagets hantering av relaterade utgifter som är kopplade till uppsättningen av mobiltelefoner snabbt bli komplicerad. MEM- eller MTEM-verktyg svarar specifikt på detta problem genom att tillhandahålla övervakningsfunktioner för IT-teamen. Dessa funktioner gör det möjligt att både kontrollera kostnaderna och att ha en kontinuerlig blick över antalet paket som för närvarande är aktiva, de dyraste operatörerna, de mest använda kommunikationssätten.

 

CS-MEM

 

Nyckelfunktioner:

 • Övervakning av förbrukningar
 • Inventering av uppsättningen av enheter och telekomtjänster

MEAP – Mobile Enterprise Application Platform / MADP – Mobile Application Development Platform

Applikationen är drottning. Med nästan 140 miljarder appar som laddats ner under 2014, har applikationsportaler återigen varit särskilt belastade. Och trenden är inte redo att sluta eftersom Gartner förutspår 268 miljarder nedladdningar under 2017. Problemet, fram till 2017, är att 75 % av säkerhetsbristerna för mobiler kommer att bero på en applikation. För att garantera säkerheten för de program som används inom arbetet och erbjuda en god funktionell nivå till sina anställda, utvecklar företagen allt fler egna mobilapplikationer. Programpaket finns för att hjälpa i denna uppgift och har som främsta insats: att utveckla en cross-platform-app.

 

CS-MEAP

 

Nyckelfunktioner:

 • Support på flera plattformar
 • Integration med MDM

 

 

Dell

Dell

Dell ger länder, samhällen, kunder och människor möjlighet att överallt använda teknik för att förverkliga sina drömmar. Kunder litar på oss att vi levererar tekniska lösningar som hjälper dem att göra och uppnå mer, oavsett om de är hemma, på jobbet, skolan eller var som helst i deras värld. Läs mer om vår historia, syfte och människorna bakom vår kundfokuserad strategi.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Mobilitet, Teknologi