Home » Teknologi » Cloud Computing » Lystring, IT-chefer: dags för mobilitet i molnet!

Lystring, IT-chefer: dags för mobilitet i molnet!

Tech Page One

Lystring, IT-chefer: dags för mobilitet i molnet!

 

Kanske borde vi sluta diskutera ”mobil IT” och istället börja tala om ”bekväm datoranvändning”? Mycket talar för det, nu när så många använder bärbara datorenheter, allt från bärbara datorer till olika slags surfplattor och smarttelefoner.

Bekväm datoranvändning

Vad menar vi då med ”bekväm datoranvändning”? Det är ett uttryck för det faktum att de allra flesta i vårt samhälle snart har tillgång till verktyg som ger dem möjlighet att hantera data och kommunicera på alla platser där de kan sända och ta emot signaler. Mobilitet i molnet innefattar också detta men leder till nya krav på företagens informationssystem – bekväm åtkomst till lagrade företagsdata i ett privat eller offentligt moln.

Den affärsdrivande faktorn för detta fenomen är helt enkelt en önskan att komma åt viktig information var och när som helst, så att anställda, kunder och partners kan vara produktiva var de än befinner sig i tid och rum. Alla affärsansvariga är nog benägna att hålla med – men hur kan man förverkliga denna vision utan att behöva kompromissa med effektivitet och säkerhet?

Organiserad information

Liksom vid all annan molnbaserad databehandling är knepet att organisera informationen och tillgången till den på ett systematiskt och säkert sätt innan data görs allmänt tillgängliga. Man måste planera exakt vilken grad av åtkomst som behövs för varje typ av data och reglera den enligt de minimala åtkomsträttigheter som behövs för att användarna ska kunna utföra sina uppgifter.

Lystring, IT-chefer: dags för mobilitet i molnet!Men kraven slutar inte där. Bekväm datoranvändning innebär inte bara att alla är nöjda med att bara kunna jobba när de är på resande fot. Användarna förväntar sig också att all information som de tidigare bara kunde nå på sina stationära datorer även ska vara tillgänglig på deras mobila enheter. I många fall innebär det att programmen måste integreras, inte bara med datalagret utan även med varandra.

Klassiska exempel på detta är kalenderprogram och andra hjälpmedel för schemaläggning och samarbete. I och med att användarna väljer sina egna bärbara enheter kommer de också att vilja välja sina program. Många sådana verktyg levereras som appar tillsammans med enheten.

Det innebär att användarna kommer att arbeta med ett snabbt växande antal olika program av varierande typ, samtidigt som behovet av kommunikation och datautbyte mellan olika kalendrar och andra planeringsverktyg kommer att öka i samma utsträckning. Det är en rejäl utmaning som måste lösas innan vi kan skörda mobilitetens alla frukter.

De första stegen

Var bör man starta för att snabbast komma till den punkt där rätt personer kommer åt rätt information och kan dela den med rätt mottagare vid rätt tillfälle? Det beror på det aktuella företaget och hur långt det redan har kommit på vägen till det mobila paradiset.

Mindre företag, som inte dras med så många gamla system och processer, kommer sannolikt att få det lättare att anpassa sig till mobilitet i molnet än företag med etablerade system och ett inarbetat regelverk vars krav måste uppfyllas. I det senare fallet är det sannolikt bäst att börja med pilotprojekt och en stegvis utveckling från enklare till alltmer avancerade molnbaserade lösningar.

Men oavsett var företaget befinner sig på den inslagna vägen är det hög tid att börja planeringen, om den inte redan är igång.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi