Home » Teknologi » Big Data » Konsten att använda big data effektivt

Konsten att använda big data effektivt

Tech Page One

Konsten att använda big data effektivt

 

När det gäller big data behöver alla tala med samma röst

Har du hört uttrycket att ungdom är för värdefullt för att kastas bort på de unga? Det vill säga, de unga förmår inte själva inse hur lyckligt lottade de är. Man skulle kunna säga något liknande om big data. De IT-tekniker som får uppgiften att analysera informationen förstår inte alltid vilken guldgruva de har att förvalta.

Icke desto mindre är det vanligt att uppgiften hamnar på IT-avdelningens bord och stannar där. Enligt en undersökning gjord av Capgemini startar 67 procent av företagen sina big data-projekt utan att först definiera kriterierna för analysen.

Det finns två aspekter att titta närmare på när det gäller detta. För det första kan det finnas bristfällig koordinering mellan de relevanta grupperna inom företaget. Ett framgångsrikt big data-projekt bör involvera alla intressenter inom organisationen – inte bara på IT-avdelningen, utan också inom marknadsföring, ekonomi och analys. Om det råder brist på samstämmighet från början kommer de olika avdelningarna att ha olika förväntningar på resultaten.

För det andra finns det risk att projektet urartar till en ren övning i IT-expertis. Teknikerna kommer säkert att uppskatta de nya kraftfulla maskinerna och snabba nätverken. Men om de inte har en klar uppfattning om vad de egentligen ska mäta, förvandlas hela projektet till ett vetenskapligt experiment. Resultatet blir kanske en imponerande demonstration av vad infrastrukturen klarar av, men det blir noll värde för affärsverksamheten.

Världarnas krig

Konsten att använda big data effektivtDet handlar om en konflikt mellan två olika världar inom företaget. Interaktionen mellan affärs- och IT-sidan är ofta ansträngd; det uppstår lätt konflikter där de två grupperna har olika mål och talar olika språk. Och sådana konflikter tenderar att förvärras när det handlar om statistisk analys. Statistik på hög teknisk nivå ligger bortom många affärsmäns horisont, och det blir inte bättre när den uttrycks med IT-jargong.

Därför är det viktigt att det råder samstämmighet från första stund. Det är ingen idé att dra igång ett big data-projekt innan man har definierat några grundläggande mål.

Dessa mål kan förslagsvis vara:

  • Vilken målsättning har projektet?
  • Vad är det vi mäter?
  • När behöver vi informationen? Har vi rimliga tidsramar?
  • Vilken tidsperiod gäller mätningen?  Letar vi efter någonting i realtid?
  • Hur ska informationen presenteras? Grafiskt? Numeriskt?
  • Behöver informationen exporteras till någon viss programmiljö?

Sammanfattning: skapa en datagrupp

Många frågor kommer att uppstå, och poängen är att de måste besvaras i god tid innan projektet påbörjas. Som ett resultat av den utförda undersökningen föreslår Capgemini att man inom företaget bildar en datagrupp vars enda syfte är att samla in och analysera denna typ av data. Gruppen bör helst bestå av personer med olika slags kompetens och erfarenhet, så att relevant expertis alltid finns till hands. På det viset får IT-experterna också spela sin roll, utan att för den skull ha ensamrätt till informationen.

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Teknologi