Home » Teknologi » Cloud Computing » Integrera molnet i företaget

Integrera molnet i företaget

Tech Page One

Integrera molnet i företaget

 

Det handlar om processer, inte teknik

Med ökande automatisering är det frestande att tro att vi klarar oss helt utan personal. Vi självskannar redan varorna i snabbköpet och passerar automatiska kontroller i tunnelbanan varje dag. Kanske kan vi rent av åka med självkörande bilar i framtiden istället för att ta en taxi.

Molnteknikens införande är ett tekniksteg i samma riktning. Automatisering ersätter i allt högre grad manuellt arbete, men det betyder inte att molnet minskar människans betydelse – tvärtom. Vi behöver snarare lära oss mer om hur personalen arbetar och interagerar med varandra.

Processer kontra teknik

Låt oss ta en titt på siffrorna från IDC, som undersökte attityden till en molnövergång och dess påverkan på verksamheten. Resultatet var en rejäl tankeställare för alla som trodde att molnet enbart handlar om teknik.

Undersökningen visade att 35 procent anser att rätt struktur och process är viktigt, medan 27 procent anser att det viktigaste för ett lyckat projekt är att ha rätt personer inblandade. Och ynka 22 procent anser att den viktigaste faktorn bakom ett lyckat molnprojekt är att välja rätt teknik.

Det finns plats för människan

Integrera molnet i företagetMänskligt ingripande är viktigt i många sammanhang. Molnanvändning betyder att tjänstenivåavtal behöver utformas och bevakas med större omsorg.  Maskinerna har ännu inte ersatt juristerna, och inom juridik spelar definitioner och presentationer en mycket stor roll.

Fakturering är ett annat sådant område. Automatiseringen innebär mer jobb med att utforma och införa rätt procedurer för detta. Och många företag önskar något slags interndebitering så att avdelningarna bara betalar för det som används. Även detta är exempel på procedurer som måste förändras när företaget flyttar till molnet.

Fungerar det med många moln?

Intresset för att parallellanvända flera olika moln ökar. Det är bara naturligt med tanke på det ökade intresset för hybridlösningar. Företagen kan då välja den bästa lösningen för sina behov just vid den tidpunkten, oavsett om det rör sig om offentliga eller privata moln.

Men i sådana situationer ökar behovet av att se till att molnlösningen uppfyller företagets behov. Den måste kunna hantera tekniken, säkerheten ska vara tillräckligt hög och lösningar från olika molnleverantörer måste kunna tillhandahållas i en enhetlig form som fungerar i hela infrastrukturen. Mäter man till exempel arbetsbelastning på samma sätt? Sker faktureringen på ett standardiserat sätt? Bedöms distributionerna på samma sätt?

Det här är viktiga frågor. När automatiseringen kommer behöver alla jobba med samma förutsättningar – alla företagsprocesser måste vara förberedda på att hantera molnets omvälvande effekter.

Så även om molnet handlar om processautomatisering, ligger det ändå mycket mänskligt arbete bakom allt detta. Människan kan inte ersättas.

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi