Home » Teknologi » Konvergerad infrastruktur » Hyperkonvergens – varför det spelar roll och hur ditt företag kan dra fördel av det

Hyperkonvergens – varför det spelar roll och hur ditt företag kan dra fördel av det

Tech Page One

Implementera framtidens möjligheter

 

Digital transformation stannar aldrig av. Ny, omvälvande teknik fortsätter att ta sig in på befintliga marknader och hotar de etablerade aktörernas dominans. Företagsledare som vill reagera effektivt måste skapa en teknikplattform för förändring – hyperkonvergens erbjuder den möjligheten.

Den digitala transformationen börjar med ett modernt datacenter, byggt på konvergerad infrastruktur som ger en enkel och kostnadseffektiv process för att både driftsätta och driva IT. Denna infrastruktur stöder både centrala affärssystem och nästa generations applikationer.

Många organisationer har troligen redan satt igång processen med att samla sina tekniktillgångar. Hyperkonvergens erbjuder ytterligare ett integrationsskikt och hjälper IT-cheferna att skapa en enda, flexibel plattform för transformation som stöder allt som ditt företag vill uppnå vad gäller optimal kundupplevelse.

Vad är en hyperkonvergerad infrastruktur?

Låt visioner bli verklighet. Hyperkonvergens gör det enkelt med digital transformation. I en hyperkonvergerad infrastruktur är alla de erforderliga virtualiserade data-, lagrings- och nätverkstillgångarna integrerade noder. Dessa virtualiserade dataresurser har samlats i en enda box för att erbjuda motståndskraft, hög prestanda och flexibel resursfördelning.

Sådan skalbarhet och flexibilitet innebär att IT-cheferna kan bygga ut sina IT-resurser allt eftersom nya affärskrav uppträder. Hyperkonvergerade tillgångar är flexibla på andra sätt också – de bästa plattformarna är enkla att hantera, vilket innebär att administratörerna enkelt och kostnadseffektivt kan driftsätta en virtualiserad infrastruktur.

Vinsterna med hyperkonvergens är så stora att 70 procent av IT-ledarna planerar att investera i hyperkonvergerade system under de kommande 24 månaderna, rapporterar ESG. De här IT-ledarna letar efter betrodda partner för att hjälpa dem integrera teknik och kapacitet i toppklass i en och samma smidiga metod.

Varför spelar hyperkonvergens roll?

Konvergens är ett sätt för IT-cheferna att sammanföra de olika maskinvarukomponenterna inom sin verksamhet. Många företag har redan insett styrkan med konvergens. ESG:s undersökning visar att 85 % av IT-cheferna tror att grunden för deras privata molnmiljö kommer att vara baserad på deras befintliga investeringar i virtualiserad infrastruktur.

Många organisationer hanterar emellertid fortfarande lagrings- och nätverksinfrastruktur i enstaka silor. Det här leder ofta till mer komplex hantering, högre kostnader och utdragna förseningar när man ska leverera resurser för att stödja nya affärstjänster.

Smarta IT-ledare håller på att integrera maskinvara och nätverksresurser, och de utforskar hur programvarudefinierade tillvägagångssätt kan hjälpa till att leverera fördelarna med IT på begäran åt företaget. Hyperkonvergens öppnar upp för automatisering och gör det möjligt för företagen att samordna, virtualisera och driftsmässigt automatisera infrastruktursystemet.

Vilka är affärsfördelarna med hyperkonvergens?

De bästa leverantörerna kommer att hitta ett sätt att hjälpa IT-cheferna att dra nytta av det fantastiska arbete de redan har gjort i fråga om virtualisering. Leta efter en plattform som låter ditt team hantera dina blandade miljöer automatiskt genom en enda terminal.

ESG:s undersökning visar att de bästa hyperkonvergerade plattformarna kan ge dubblerad prestanda när det gäller arbetsbelastningar för dina applikationer. Dessa prestandaförbättringar kan höja servicenivåerna och öka effektiviteten hos infrastrukturerna. Fokusera på ett arbetssätt som låter administratörerna tilldela policyer som garanterar att företagskritiska applikationer alltid fungerar.

Kom ihåg att den snabba förändringstakten inom moderna företag innebär att smidighet är av stor vikt. De bästa hyperkonvergerade systemen erbjuder flexibla alternativ för konfigurering och driftsättning. Fler företag fortsätter, till exempel, att gå över till en metod med enbart flashminne för lagring, så leta efter en hyperkonvergerad strategi som låter ditt företag dra bästa nytta av konfigurationer som ständigt förändras.

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Konvergerad infrastruktur, Teknologi