Home » Teknologi » Cloud Computing » Hybridmolnet: så hanterar du höga förväntningar

Hybridmolnet: så hanterar du höga förväntningar

Tech Page One

Hybridmolnet: så hanterar du höga förväntningar

 

Hybridmoln – tänk till om mer än bara tekniken

Molnlösningar verkar ha blivit normen för många moderna företag, och de flesta av dem har valt hybridmoln.

Det är få företag som har lagt ut hela sin IT-infrastruktur i molnet, men de flesta företag använder åtminstone någon sorts molntjänst nu för tiden.

Hybridtrenden

Hybridtrenden är global. Enligt en undersökning gjord 2015 av Cloud Industry Forum använder 84 procent av alla brittiska företag minst en molnprodukt. Dock verkar det finns gränser för entusiasmen – endast 15 procent av företagen planerar att lägga hela IT-infrastrukturen i molnet. De flesta verkar föredra en hybridlösning. Samma trend har kunnat konstateras även på andra sidan Atlanten. Enligt en RightScale-rapport föredrar 82 procent av alla amerikanska företag en hybridlösning.

Hybridmolnet: så hanterar du höga förväntningarVad finns det då för problem med att använda hybridlösningar? Vid första anblicken kan det hela tyckas vara tämligen okomplicerat: lagra känslig information lokalt och allt annat i molnet.

Det finns dock olika sätt att hantera administrationen kring ett hybridmoln. Microsoft har till exempel lagt stor tonvikt på en molncentrerad strategi där molntekniken ligger till grund för det nya produktsortimentet.  Microsofts molnlösning Azure bygger på Windows, och med tanke på hur utbrett detta operativsystem är i företagsvärlden förstår man varför så många väljer Azure som ingång till molnet.  Azure samspelar även väl med Office 365, den molnversion som har ersatt de gamla Office-versionerna.

Förkonfigurerad och optimerad

Det finns en rad olika tjänsteleverantörer som kan hjälpa till med molnmigrationen på olika sätt. Förra året lanserade Dell ett nytt sortiment av servrar som var optimerade och förkonfigurerade för Azure, vilket gjorde övergången till molnet extremt smidig för användarna.  Som alternativ kan man bygga en egen lösning utifrån bästa praxis med flera olika servrar, abonnemang hos en molnleverantör, en separat hanteringsplattform och säkerhetsmoduler.

Den stora fördelen med en egen lösning är att den blir kostnadseffektiv: man kan välja de produkter som passar bäst för företagets behov och bara betala för tjänsterna när man använder dem. Nackdelen med denna metod är att samordningen och hopkopplingen av alla dessa delar kan bli extremt krävande.

Företagskultur

Tyvärr är det inte bara tekniken som ställer till besvär. Ibland finns det en företagskultur och en organisation kring IT-infrastrukturen som gör det svårt att sköta hybridsystemen på ett effektivt sätt. Det kan finnas ett molnbaserat ERP-system eller ett säljprogram som är unikt för en viss avdelning, en molnlösning som upphandlats av ekonomichefen eller företagsjuristen, en serverpark som sköts av en IT-chef, antivirusprogram och brandväggar som sköts av en säkerhetsansvarig och som grädde på moset också en forsknings- och utvecklingsavdelning med helt fristående system.  Visst kan ett sådant upplägg fungera i praktiken, men om man vill ta ett helhetsgrepp på IT-infrastrukturen och samordna allt detta i en hybridlösning måste det till en rejäl omstrukturering av verksamheten och processerna.

Med molnet ser vi förhoppningsvis slutet på silotänket och början på en mer sammanhängande IT-strategi. Hybridlösningarna kan och bör vara en del av detta. Däremot är varken moln- eller hybridlösningar någon enkel lösning, utan måste föregås av en fullständig genomgång av verksamheten och IT-infrastrukturen.

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi