Home » Teknologi » Datacenter » Hur kommer framtidens datacenter att se ut?

Hur kommer framtidens datacenter att se ut?

Tech Page One

Hur kommer framtidens datacenter att se ut?

 

Ett datacenter är ett ting, en enhet, en fundamental del av IT-verkligheten. Det är svårt att tänka sig IT utan det. Men vad är det, och hur kommer det att förändras i framtiden?

Ett datacenter är den plats där man samlar och centraliserar IT-utrustning och IT-expertis i ett företag.

Inte bara hårddiskar

Ett datacenter är inte bara en samling molnserverrack, hårddiskar och kylsystem – fast det är förstås det med.

Datacentret är utrustat med intelligenta mjukvarudefinierade kontroller som hanterar upprätthållande av funktioner, säkerhet och återskapande av data. Man har också möjlighet att skapa separeringskontroller som gör det möjligt för flera olika kunder att använda samma molnserver – det är detta man avser med uttrycket ”multitenans” i offentliga moln.

Men det är hur dagens datacenter ser ut.

Hur kommer framtidens datacenter att se ut?Inom en snar framtid måste vi kunna hantera de massiva datamängder som genereras av ”Internet of Things” – ett enormt nätverk av sammankopplade apparater, (ofta relativt enkla) datorer som tjänstgör som sensorer, mätare och ibland till och med modeaccessoarer för oss människor. Den här utvecklingen har redan börjat, men den är på väg att explodera och kommer därmed att ställa helt nya krav på de datacenter som vi behöver bygga upp inför framtiden.

Det viktiga är hur företag hanterar de insikter vi får från de data som genereras av apparaterna. När den här utvecklingen sätter fart på allvar inleds en ny tidsålder där data står i centrum.

 

När den nya eran väl är här

Men vi är inte riktigt där än. Inom kort kommer dock små, oberoende företag i alla branscher att ha tillgång till samma slags marknadsinformation som storföretagen. Småbutiker kommer att fatta sina beslut på samma grundval som multinationella företag – och de kommer att göra det med hjälp av en otroligt kraftfull mobil teknik. De kommer att göra det snabbt, ofta och överallt. Allt detta kommer att göras med information som i slutändan kommer från ett datacenter som gör beräkningar i bakgrunden.

Lite mer tekniskt uttryckt kommer dessa nya datacenter att vara utrustade med följande:

  • Automatisk resurstilldelning för att undvika flaskhalsar
  • Automatiskt provisionering som skapar nya moln
  • Säker partitionering så att problem inte ”spiller över”
  • Kontroller som avlägsnar duplicerade data, för effektivare lagring
  • Intelligenta funktioner som komprimerar data redan från början

Som Jack Woods skrev på bloggen Silicon Angle 2014: ”Tekniken runt datacentret är på väg att utvecklas ännu mer dramatiskt än tidigare vad gäller planering, konfigurering och användning.”

Gör dig redo för framtiden – idag

Allt detta innebär att vi måste bygga en ny sorts datacenter.

I framtidens datacenter kommer lagringssilor som betjänar gamla, statiska applikationer att vara onödiga.

Framtidens datacenter kommer att ha en huvudsakligen mjukvarudefinierad infrastruktur – och de företag som kommer att dra nytta av den nya tidsåldern är de som själva har gått över till mjukvarudefinierad infrastruktur.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Datacenter, Konvergerad infrastruktur, Teknologi