Home » Teknologi » Mobilitet » Hur kan pekfunktionerna i Windows 10 öka effektiviteten för företagen?

Hur kan pekfunktionerna i Windows 10 öka effektiviteten för företagen?

Tech Page One

iStock_000049985896_Large

 

Kanske är det för tidigt att dödförklara tangentbordet. Den ökade användningen av pekskärmar drivs i huvudsak på av surfplattor och smarta telefoner, men kan pekskärmarna leda till ökad effektivitet även i andra miljöer? Detta är troligen en fråga som utvecklarna bakom Microsoft Windows 10 ställt till sig själva när de designade användargränssnittet till det nya operativsystemet. Det verkar råda en allmän konsensus kring att Windows 10 är en klar förbättring jämfört med Windows 8. Windows 10 främjar produktivitet på ett helt annat sätt, oavsett om man använder vanlig mus och pekare eller en pekskärm. Med Windows 10 är Microsoft på rätt spår – eftersom fler och fler använder mobila enheter blir möjligheten att välja inmatningsmetod allt mer betydelsefull. En användare som sitter vid en stationär dator använder kanske främst musen medan den som har en bärbar dator vanligen är hänvisad till att använda styrplattan. Självklart går det att ansluta en mus till den bärbara datorn, men det är i regel inte särskilt praktiskt såvida man inte arbetar på en plan yta. Användargränssnittet på surfplattor med Windows 10 bygger däremot helt på pekfunktioner eftersom det då finns andra förväntningar på enhetens användbarhet.

Effektiv oavsett plattform

Hur kan pekfunktionerna i Windows 10 öka effektiviteten för företagen?Eftersom Windows 10 är anpassat till flera olika plattformar går det att starta ett program anpassat för Windows 10 med pekfunktioner (även kallat Modern) på en bärbar eller stationär dator och sedan fortsätta arbeta i programmet på en surfplatta med Windows 10. Snart ska detta även gå att göra på smarta telefoner med samma operativsystem. Bland exemplen på sådana program finns Microsoft Office 365 och inom kort kommer det även versioner för andra plattformar såsom Android och iOS. Med jämna mellanrum blir fler och fler program tillgängliga för Windows 10 i Windows Store. I takt med att fler program blir kompatibla och att Windows 10 expanderar till andra plattformar kommer pekskärmen troligen att bli den nya standarden. Modern-anpassade program kommer att kunna köras på valfri plattform utan problem. Möjligheten att använda ett finger eller två för att utföra åtgärder på enheten istället för att använda en ”mellanhand” i form av ett pekdon kommer att ge betydande effektivitetsvinster, särskilt i kreativa och konstnärliga yrken. Möjligheterna tycks vara oändliga. Möjligheten att komma åt information var man än befinner sig med valfri enhet innebär att vi lever i en tid där datoranvändningen i sanning blivit universell – personalen kan numera arbeta var som helst, var de än befinner sig, ofta med enheter med pekskärm. Tack vare detta ökar produktiviteten ute på företagen, särskilt som andelen anställda som tillhör generation Y ökar. Den här gruppen lever sitt liv med ständig uppkoppling, de är vana vid att alltid ha tillgång till information när de behöver den och använder pekskärmar på ett naturligt och självklart sätt.

Varumärken och extra tåliga produkter

Det kan också finnas arbetsmiljöer inom industrin eller ute på fältet där det är nödvändigt att använda vattentäta och extra tåliga surfplattor (så kallade Rugged-versioner). Eftersom pekskärmen redan etablerat sig som ett vardagligt användargränssnitt kan företagen göra personalen mer effektiv genom att låta dem styra maskiner, logga/ange platsdata eller kvittera leveranser med pekgränssnittet. Sist men inte minst ska man inte underskatta betydelsen av att kunna stärka det egna varumärket. När den mobila personalen träffar kunder och partners och har med sig den senaste tekniken ger detta ett trovärdigt och professionellt intryck som får en positiv effekt på det egna varumärket. Sammanfattningsvis kan man säga att ett universellt användargränssnitt som gör det möjligt att växla mellan pekskärmar och traditionella enheter ökar effektiviteten för både enskilda användare och företaget som helhet.

 

Manek Dubash

Manek Dubash

Manek Dubash är analytiker och teknikjournalist med över 30 års erfarenhet. Han fokuserar på affärsteknik och observerar och kommenterar frågor som gäller företagsinfrastruktur för ett stort antal webbplatser med inflytande i branschen. Hans arbete förekommer i nationella tidningar samt särskilda teknikinriktade tidskrifter och webbplatser. Han har även haft högre positioner vid större tidskrifter, inklusive PC Magazine där han var chefredaktör, och har arbetat med analys- och forskningsföretag som t.ex. Datamonitor och STL Partners.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Mobilitet, Teknologi