Home » Teknologi » Big Data » Hur förändras företag genom iot?

Hur förändras företag genom iot?

Tech Page One

Hur förändras företag genom iot MainImage

 

Sakernas internet (Internet of Things) innebär en omvälvning av sättet företag använder information på. I stället för att begränsa sig till enheter och applikationer används nätverk för att koppla upp vardagliga föremål, som kan skicka och ta emot data. Iot befinner sig ännu i vaggan, men utvecklingspotentialen är enorm och kanalåterförsäljare kan bli drivande i denna utveckling.

Trenden ligger på toppen av Gartners hypekurva för teknik på frammarsch och företag måste inse möjligheterna med iot-teknikerna. Inte oväntat går de hand i hand med stora utmaningar. Säkerhet, lagring och krav på analyser i realtid innebär verkliga hinder.

Hur kan företagsledningar utnyttja iot på bästa sätt och hur kommer det att förändra verksamheten? Den här artikeln undersöker hur ledande leverantörer och kanalåterförsäljare kan hjälpa företag förstå sig på den blomstrande iot-marknaden.

Hur ska iot utnyttjas på bästa sätt?

Hur förändras företag genom iot BodyTextImageArgus Insights avslöjade nyligen att iot nämndes fler än 2,3 miljoner gånger på Twitter från januari till den 10 april. Marknadsundersökningsspecialisten visade att diskussioner på sociala medier fokuserade på Big Data, framför allt informationsinsamling och säkerhet.

Den här studien belyser att, trots allt väsen, har ingen enskild organisation lyckats ta kontroll över marknaden. Intresset för iot är stort, men det finns många olika uppfattningar om hur marknaden kommer att utvecklas och hur företag kommer att dra nytta av tekniken.

Enligt siffror från IDC uppgick investeringar i iot-marknaden redan 2013 till 1,9 biljoner USD. Samma undersökningsföretag förutspår att investeringsnivån kommer att nå upp till 7,1 biljoner USD fram till 2020. Konsulten Accenture anser att det globala värdet som iot skapar skulle kunna stiga till 15 biljoner USD eller mer fram till 2030.

Ytterligare rapporter från Accenture tyder på att företag redan satsar stort på digital teknik och är mycket intresserade av att utforska iot. Företag skulle kunna dra nytta av iot-teknik för att rationalisera sina branschanalyser och utveckla mer exakta marknadsföringsplaner och konsumentprofiler. Samtidigt som anslutningsmöjligheterna utlovar stor avkastning ger de även upphov till utmaningar.

I takt med att fler saker integreras i nätverket måste IT-ansvariga hantera ett nästan oändligt antal enheter och sensorer. När fler enheter kopplas till nätverket och skickar regelbundna uppdateringar måste företag se till att deras bredbandsnät klarar av den stigande belastningen.

Organisationer kommer formligen att drunkna i information. De företag som kommer att lyckas bäst är de som använder specialistkunskap och erfarenheter från kanalresurser för att hantera utmaningarna med att lagra och analysera data för att generera affärsinsikter.

Hur kommer iot att förändra företaget?

Säkerhet är en central fråga för företag som vill utnyttja iot på bästa sätt. Varje möjlig slutpunkt mot omvärlden är en möjlig intrångspunkt för hackare. Enligt Esther Shein innebär det att nätverkshantering blir utslagsgivande och att företag måste investera i verktyg för att övervaka och granska anslutningar. Partners med stor kunskap om standarder, protokoll och programmeringsgränsnitt blir ovärderliga.

En annan avgörande fråga handlar om lagring. Interna system måste vara kraftfulla vad gäller kapacitet och säkerhet för att organisationer ska klara av störtfloden av data. Många organisationer kommer att vilja utnyttja molnet för att bearbeta iot-information men företagsledare kommer att behöva pålitliga partners som ser till att datakontrollverktyg finns och att bearbetningen uppfyller kraven i nationella lagar och förordningar.

En möjlig lösning är distribuerade system som låter IT-ansvariga dra nytta av ett kluster av resurser för databehandling, lagring och nätverkshantering för att hantera iot. Genom att använda sig av distribuerade system kan företag dra användbara lärdomar från data insamlade vid nätverksgränsen.

Pålitliga leverantörer som Dell har redan gått samman med organisationer som OpenFog Consortium som hjälper till att skapa brukbara standarder för denna nya form av distribuerad databehandling. Andra öppna konsortier finns, till exempel ThingWorx, som erbjuder en plattform för att bygga och köra applikationer i den uppkopplade världen. Dell har valt en pragmatisk inställning till iot, där man hjälper IT-ansvariga att utnyttja den utrustning och de data som ett företag redan äger och möjliggöra säkert, analysdrivet arbete.

Mike Krell, analytiker hos Moor Insights & Strategy, bekräftar att det inte är någon lätt uppgift att fatta beslut och agera på basis av den stora mängden information som produceras genom iot. Men banbrytande utvecklingar i gränsanalyser kan hjälpa företag att vinna konkurrensfördelar. Mike Krell anser att analyser av information från nätverksgränsen kan bidra till att både styra och använda information så effektivt som möjligt. Han framhäver nya Edge Gateway 5000-serien som ett viktigt verktyg för detta.

Iot är fortfarande ett pågående arbete men det står klart att företagskunder har en fantastisk möjlighet att förädla insamlade data till användbara lärdomar. Den nya eran av anslutningsmöjligheter väcker många frågor om säkerhet, lagring och analyser, men genom att agera som pålitliga partner och utnyttja kraftfulla tekniska lösningar kan kanalåterförsäljare bidra till att vända affärsutmaningen iot till en ny möjlighet.

 


 

Referenser:

Om Gartners hypecykel (på engelska): http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217

Om iot-marknaden 2020 (på engelska): http://www.zdnet.com/article/internet-of-things-market-to-hit-7-1-trillion-by-2020-idc/

Om iot-marknaden 2030 (på engelska): http://www.techworld.com/blog/views-from-the-lab/driving-unconventional-growth-through-industrial-internet-of-things-3574177/

Säkerhetsfrågor i samband med iot (på engelska): http://www.cio.com/article/2895398/internet/3-reasons-to-be-wary-of-the-internet-of-things.html?page=2

Iot och säkerhet och lagring (på engelska): http://www.computerweekly.com/feature/The-internet-of-things-is-set-to-change-security-priorities

Om datorer i dimman (på engelska): http://www.forbes.com/sites/janakirammsv/2016/04/18/is-fog-computing-the-next-big-thing-in-internet-of-things/#7ed787221be2

Om gränsanalyser (på engelska): http://www.forbes.com/sites/moorinsights/2015/10/21/can-dell-make-analytics-at-the-edge-a-reality/#121f679e2758

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Teknologi