Home » Teknologi » Fyra sätt som flashlagring förändrar sjukvården

Fyra sätt som flashlagring förändrar sjukvården

Tech Page One

4 ways flash storage is changing healthcare-Main Article Image

 

Organisationer inom alla branscher investerar i teknik för att få ut det mesta av Big Data – och engagemanget är särskilt stort inom hälsovårdssektorn.

IDC säger att hälsovård kommer att vara den snabbast växande branschen när det gäller IT-investeringar mellan 2016 och 2020, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 5,7 %.

Effektivt beslutsfattande tack vare Big Data kräver en mycket välfungerande stödjande infrastruktur. Flashlagring, som tagits fram för att ersätta traditionella snurrande media, kan spela en avgörande roll. Hälsovårdsorganisationer som avsätter en del av sina IT-investeringar till flashlagring kan få fördelar på fyra huvudsakliga sätt.

1. Förbättra utförandet

4 ways flash storage is changing healthcare-Body Text ImageTa till exempel Torontos Humber River-sjukhuset i Kanada som investerat mycket i att förbättra prestandan hos sina kliniska applikationer för att ge patienterna den bästa och snabbaste vården. Underliggande IT-infrastruktur skapade ibland problem med utförandet, vilket innebär att vårdgivarna fick vänta på att få tillgång till patientjournaler och sjukhusdata.

Sjukhuset implementerade ett nytt datacenter baserat på Dellslagringstekniker för att förbättra prestandan hos sitt uppdragskritiska elektroniska patientjournalsystem MEDITECH. Uppgraderingen förbättrade prestandan hos MEDITECH och andra företagsapplikationer med nästan 100 %.

2. Förbättrade analyser

Alla organisationer har inte sådan tur. Enligt IDC:s senaste hälsovårdsinsikter är europeiska hälsovårdsleverantörer medvetna om det stora värdet av deras data, men att de ofta inte har rätt datahanteringsarkitektur och analysmöjligheter för att få ut mesta möjliga av informationen.

Forskarna säger att hälsovårdsorganisationer behöver ett övergripande arbetssätt för sina teknikinvesteringar – och flashlagring kan spela en avgörande roll. Flashlagring kan innebära att dataanalyser kan köras i realtid. Kevin Fernandex, IT-direktör på Humber River-sjukhuset, säger att organisationen nu kan dra nytta av svarstider på millisekunder. Resultatet är snabbare beslutsfattande och bättre patientvård.

3. Förenkla hanteringen

Hälsovårdstidningen Plos Biology har förutspått att mängden data som genereras enbart via genomik kommer att vara i paritet med det som genereras av rymdvetenskapen, YouTube och twitter fram till 2025. Forresters undersökning rapporterar att IT-direktörer inom hälsovårdssektorn är i centrum av dessa initiativ men kämpar ändå för att skapa lönsamhet för sina egna program.

En investering i avancerad lagringsteknik kan hjälpa till att minska mängden IT-infrastruktur som måste hanteras. Humber River-sjukhuset kan nu säkerhetskopiera sin data på 45 minuter istället för sex timmar. Istället för att oroa sig för teknikfrågor, kan nya framsteg – som flash- och molnlagring för företag – ge professionella hälsovårdsleverantörer mer tid för att ta hand om sina patienter.

4. Minska kostnaderna

Analytiker tror att lägre priser och prestandafördelar innebär att flashlagring kommer att vara ett allt mer övertygande alternativ för många organisationer. Sådana kostnadsfördelar gör att IDC förutspår att flashlagringsleveranser kommer att passera traditionella hårddiskar, med SDD-kapacitet som ökade med 75 % under 2015.

Dessa kostnadsfördelar har redan märkts vid Humber River. Sjukhuset minskade det fysiska utrymmet för sin nya MEDITECH-lagringsmiljö från mer än fyra hyllor till mindre än en halv hylla med SSD-diskar. Genom att minska lagringsstorleken kunde sjukhuset kapa datacentrets driftskostnader för el och kyla med 50 %. Det område som gynnas mest av sådana kostnadsbesparingar är patientvården.

Klicka här för en mer djupgående guide till hur du kan använda flash i ditt företag.

 


 

Referenser:

IDC om hälsovårdsinvesteringar: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41699316

IDC om hälsovård som en av pionjärerna inom Big Data: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41699316

Hälsovårdstidningen PLOS Biology: https://www.ft.com/content/1b614d10-9a03-11e6-8f9b-70e3cabccfae

Forrester om CIOs inom hälsovården: https://www.forrester.com/report/Seven+Ways+Big+Data+Improves+Healthcare+Outcomes/-/E-RES117433

IDC om investeringar i flashlagring: http://searchsolidstatestorage.techtarget.com/feature/Experts-make-enterprise-flash-technology-predictions

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Teknologi