Home » Teknologi » Datacenter » Fyra sätt att göra IT-infrastrukturen mer lätthanterlig

Fyra sätt att göra IT-infrastrukturen mer lätthanterlig

Tech Page One

11-747x325

 

Tillväxt är bra. Det är vad de flesta företag strävar efter. Tyvärr går tillväxt ofta hand i hand med ökad systemkomplexitet, för i takt med företagets tillväxt växer även dess IT-infrastruktur.

Men det finns också andra sätt att hantera de allt högre kraven. Nyckeln till minskad komplexitet går via en fyrdelad strategi: analys, konvergens, partnerskap och utarbetandet av en strategi för enklare infrastrukturhantering.

1. Analysera dina tillgångar och sikta på agilitet

Fyra sätt att göra IT-infrastrukturen mer lätthanterligSätt dina tekniska resurser under lupp. Måste IT-teknikerna tackla en vild flora av maskinvaror som visserligen är sammankopplade, men ändå arbetar oberoende av varandra?

Sådan komplexitet brukar även återspeglas i lagringsinfrastrukturen. IT-ansvariga lägger i regel till ny maskinvara i takt med att verksamhetskraven höjs. Tyvärr leder detta ofta till att IT-teknikerna blir sittande med kabeltrassel och verktyg som överlappar varandra – det är i princip omöjligt att underhålla och skala ut en IT-infrastruktur av den här typen.

Analysföretaget Gartner menar till och med att den ”tekniska skulden” som uppstår i samband med äldre och rigida IT-infrastrukturer kraftigt begränsar IT-direktörens möjlighet att skapa tjänster av värde för företaget. Gartner menar vidare att företagen måste bli mer agila för att förbli konkurrenskraftiga.

2. Konvergera infrastrukturen och öka flexibiliteten

Det är svårt att få en överblick över den snabba och ofta helt okontrollerade utvecklingen inom lagringsenheter, servrar och nätverk. Vad har vi egentligen för maskinvara och vilka enheter används inte? För att tekniken ska kunna hänga med i företagets utveckling måste IT-direktören skapa mer flexibla tillgångar.

Lösningen stavas konvergens. Med en konvergerad infrastruktur kan man på ett dramatiskt sätt minska antalet servrar, lagringssystem, nätverk och nätaggregat i snabbväxande organisationer med kritiska arbetsbelastningar.

Konvergens minskar komplexiteten i infrastrukturen, något som annars kräver mycket tid, arbetsinsatser och pengar när teknikinvesteringarna springer iväg. Undersökningsföretaget IDC uppskattar att företagen kommer att spendera 17,8 miljarder USD på konvergerad infrastruktur 2016 tack vare dessa fördelar.

3. Skaffa partners för att maximera investeringen i integrerad maskinvara

Alltför ofta saboteras IT-konvergensen av löst sammankopplade, tillverkarspecifika komponenter. Det finns inget enkelt sätt att sammanföra sådana komponenter och samtidigt matcha personalens behov av tillförlitlighet.

IT-direktörer som vill uppnå maximal konvergens måste hitta en partner med bred kompetens. En sådan partner ska kunna erbjuda en bred portfölj av konvergerade lösningar som kan användas för att skala ut både traditionella och moderna program med hjälp av gemensamma, standardiserade arkitekturer med förenklad hantering.

Många mindre företag är nöjda med nyckelfärdiga lösningar, men IT-direktörer på större företag brukar vilja knyta ihop olika typer av maskinvara, eventuellt också med hjälp av tjänstedefinierade metoder. Målet är dock detsamma: att sänka kostnaderna och automatisera driften genom enkel integration.

4. Skaffa en framtidssäkrad strategi för att uppnå en enklare infrastrukturhantering

I takt med att företaget växer och tekniken fortsätter att utvecklas ställer företagsanvändarna helt nya krav på infrastrukturen. När personalen kopplar upp sig mot nätverket med en rad olika enheter och program måste infrastrukturen vara skalbar.

Det räcker inte med att bara köpa mer utrustning. Allt fler anställda väljer att arbeta via molnet på en tidpunkt som de själva väljer, vilket innebär att företaget måste kunna skalas upp eller ner på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att titta närmare på infrastrukturhanteringen redan nu kan du skapa en strategi för framtidens flexibla IT.

 


 

Referenser:

Gartner, om hur du går från komplexitet till produktivitet

IDC, om konvergens

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Datacenter, Konvergerad infrastruktur, Teknologi