Home » Teknologi » Virtualisering » Fyra argument för öppna nätverksstandarder

Fyra argument för öppna nätverksstandarder

Tech Page One

Fyra argument för öppna nätverksstandarder

 

Vi börjar med att konstatera att nätverk är komplexa. I detta ligger en djupare sanning, för komplexiteten beror på nyanser i arkitekturen, mångfalden av anslutningsstandarder, detaljerade transportmekanismer, regler och utvärderingskriterier för överföring av data.

Dessa aspekter av nätverksarkitekturen ger styrka och kontroll, men när det gäller dagens system (av vilka många nu måste kommunicera med webben) står tillverkarspecifik komplexitet i stark kontrast till uppkomsten och populariseringen av öppna standarder.

Argument för öppna nätverksstandarder:

1 – Fokus på webben

Fyra argument för öppna nätverksstandarderSom tidigare nämnts exponeras dagens nätverk för webben. Internet är huvudsakligen baserat på öppna nätverksstandarder. Utöver detta har W3C alltid strävat efter att definiera en öppen webbplattform som möjliggör utveckling av interaktiva dataprogram med tillgång till stora datamängder och som kan användas på alla sorts enheter.

De fyra ”megatrenderna” – molnet, big data, mobilitet och sociala medier – är alla sammanlänkade kanaler. Att skapa stängda nätverk runt dessa hörnstenar känns inte meningsfullt.

2 – Ny flexibilitet och smidighet

Förändringsarbete inom ramen för ett företagsnätverk har historiskt sett varit en utdragen process, vanligtvis utförd av specialistgrupper bestående av nätverkstekniker. IDC påpekar att vi i det nya årtusendet har andra förväntningar på nätverket.

Enligt IDC ”måste förändringar genomföras snabbt, helst automatiskt och i enlighet med kraven som ställs av de olika program som utnyttjar nätverket. Även införandet av nya nätverkstjänster måste ske snabbt och automatiskt. Nätverken måste därför gå från att ha varit relativt statiska till att bli flexibla och dynamiska.”

3 – Frikopplingens tidevarv

Som IDC påpekar i sitt informationsdokument ”Networks That Deliver Change: Key Trends and Transformation Insight for Future Proofing Your Network” förändras synen på nätverk kraftigt just nu. Analysföretaget hävdar att nätverk troligtvis är den enda del av dagens IKT-miljö där operativsystem och maskinvara är tätt knutna till varandra, och där leverantörsberoendet är en knäckfråga.

Tätt sammanknutna system sågs som en fördel för bara två årtionden sedan. Idag vet vi att frikoppling av datorresurser är avgörande för om vi ska kunna ta fram nya avancerade arkitekturer som kan förändra nätverkens roll.

4 – Nätverkens förändrade roll

Dagens nätverk fyller en fundamentalt annorlunda roll jämfört med föregångarna. Tack vare högnivåfunktioner som realtidsbearbetning och avbrottsfri drift har de mer finkalibrerade styrsystemen för nätverken fått en enorm betydelse för företagens verksamhet.

Ett bredare och mer jämnt fördelat sätt att hantera nätverk krävs för att skapa det nya, kontinuerligt uppdaterade nätverket och se till att det fortsätter att stödja företagets verksamhet. Ett helt nytt sätt att hantera nätverksinfrastrukturen ger oss också möjlighet att anpassa nätverket utifrån programmens prestanda och behov.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Teknologi, Virtualisering