Home » Teknologi » Datacenter » Från kaos till automatiserat på små och medelstora företag

Från kaos till automatiserat på små och medelstora företag

Tech Page One

Från kaos till automatiserat på små och medelstora företag

 

Småföretagare rensar upp i systemträsket

I tv-reklamen och reklambroschyrerna ser man ofta en idealiserad bild av vardagen för en småföretagare.  Du har säkert sett klichébilden: ett välorganiserat skrivbord, matchande möblemang, en server i hörnet med undangömda kablar … Men den bilden stämmer sällan med verkligheten. I själva verket råder mer eller mindre kaos på många mindre företag – arkiveringen sköts kanske inte helt fläckfritt och IT-systemen fungerar inte på det sätt som säljaren lovade.

För mycket komplexitet

Det här är inte bara de små och medelstora företagens fel. Många system har utvecklats organiskt i takt med de små företagen, vilket står i bjärt kontrast till storföretagens planlagda infrastruktur.  Här är det viktigt att välja rätt partner. En del företag har haft tur och valt en leverantör som faktiskt tillför värde till verksamheten, medan andra har råkat riktigt illa ut och sitter där med undermåliga produkter.

Från kaos till automatiserat på små och medelstora företagI många fall vilar ansvaret tungt på leverantörerna. De produkter som säljs till små företag är ofta nedbantade versioner av system avsedda för storföretag. Det låter bra i teorin, men i praktiken är sådana system alltför komplexa för att kunna administreras på ett bra sätt, de är alldeles för dyra och har komplicerade lagrings- och säkerhetsstrukturer. Servrarna är dessutom för otympliga för att placeras i ett litet kontorsutrymme och har mycket specifika kabeldragningar – ofta leder det till rena kabelhärvor.

Men det måste inte vara på det viset. Man kan planera för tillväxt, till exempel genom att välja en produkt som Dells PowerEdge VTRX som är särskilt utformad för små företag och kan uppgraderas på enkelt sätt.

 

Molnbaserade lösningar

Ett sätt för små företag att lösa problemet är att gå över till molnbaserade system. Det är en naturlig utveckling för ett mindre företag att överlåta en del av IT-ansvaret till en tredje part, endast betala för det man använder, få bättre kontroll över budgeten och växa på ett effektivare sätt. Enligt en undersökning utförd av University of Bournemouth 2014 har mer än 50 procent av alla små företag inget som helst begrepp om vad molntjänster är för något och har heller inte för avsikt att använda sig av det.

Högre effektivitet

Det framgår med all önskvärd tydlighet att många små och medelstora företag behöver skaffa sig en ny IT-strategi.  I många fall arbetar de med system som antingen är uppskalade versioner av maskiner för hemmabruk eller nedskalade versioner av produkter avsedda för storföretag.

För att förbättra effektiviteten måste företagen planera bättre, använda produkter som är specifikt avsedda för små företag och eventuellt också investera i molnbaserad programvara.  Men framför allt måste de minska komplexiteten i processerna. Den genomsnittlige ägaren till ett litet eller medelstort företag har oftast nog att tänka på utan att dessutom behöva bekymra sig över feldimensionerade IT-system. Satsa på enkelhet och användarvänlighet i alla lägen!

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Datacenter, Konvergerad infrastruktur, Teknologi