Home » Teknologi » Virtualisering » Framtidens osynliga datoranvändning

Framtidens osynliga datoranvändning

Tech Page One

Framtidens osynliga datoranvändning

 

I framtiden kommer våra datorer att vara osynliga. Med detta menas inte att tangentbord och andra fysiska enheter kommer att försvinna i takt med att vi går mot system med röstigenkänning, hologramskärmar som känner av rörelser och apparater som är programmerade att avläsa mänskliga sinnestillstånd. Jovisst är vi också på väg dit, men det är inte det som ska avhandlas här. Vi börjar om.

I framtiden kommer våra datorer att bli osynliga i takt med att gränserna mellan maskinvara, program och nätverk suddas ut och att dessa element blir utbytbara mot varandra med bibehållen funktion.

Abstrakta, virtuella versioner av fysiska föregångare

Framtidens osynliga datoranvändningVad är det då som driver på den nya utvecklingen? Svaret är relativt enkelt, men ändå komplicerat.

Introduktionen och den efterföljande utvecklingen av mjukvarubaserad IT har gjort det möjligt att använda storskaliga block av IT-kapacitet till att beskriva och avgränsa de nya maskinerna, som egentligen bara är abstrakta, virtuella versioner av sina fysiska föregångare.

Analysföretaget IDC har noterat att skillnaderna mellan maskinvarukomponenter som servrar, lagringsenheter och nätverksenheter på sikt kommer att försvinna.

”Att kräva tillverkarspecifika arkitekturer i moderna miljöer kommer att bli en orimlig begäran, eftersom sådana arkitekturer kommer att bli oerhört kostsamma att bygga jämfört med öppna lösningar. Det kan till och med hända att sådana arkitekturer blir för dyra att utforma och driftsätta redan i leverantörsledet”, menar IDC.

Nu kommer ”merchant silicon” på bred front

Aktörer som enbart tillhandahåller tillverkarspecifik teknik kommer att tvingas konkurrera på en krympande och extremt nischad marknad. Enligt IDC kommer designen av nätverksnoder inom kort att vara baserad på öppen källkod och utformningarna kommer att förpackas mer som produkter (det finns färdiga nätverk som baseras på öppen källkod redan idag.)

Greg Ferro menar att det nya modeordet är ”merchant silicon”, ett begrepp som lite föraktfullt används av en del tillverkare för att beteckna användningen av inköpta standardkomponenter istället för att producera och integrera egna specialbyggda komponenter i produkterna.

Vad blir följderna av ett teknikskifte?

Spelplanen för nätverkshanteringen har förändrats. En effekt av detta är bland annat att det numera finns konkurrens bland operativsystem för nätverksenheter. Det är dags att komma till insikt om att hela nätverksmetodiken håller på att revolutioneras, en utveckling som drivs på av programvarubaserad automatisering och öppenhet.

Tack vare nätverksrevolutionen har nätverken och de tekniker som understödjer, underlättar och hanterar dem blivit alltmer integrerade i den nya och mer enhetliga IT-infrastrukturen.

Det är fortfarande för tidigt i etableringsprocessen för att man ska kunna säga att bruket är vida spritt, men det är just därför den här artikeln har tillkommit. Branschen är snart framme vid mjukvarudefinierad nätverkshantering version 2.0, och då är det dags att börja bygga system i en skala som verkligen skapar ringar på vattnet. Du kommer att kunna hjälpa till genom att dela med dig av bästa praxis och delta i utvecklingen av branschstandarder.

Men just nu räcker det med att utvärdera, planera inför och dra nytta av de kommande förändringarna.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Teknologi, Virtualisering