Home » Teknologi » Cloud Computing » Frågor till molnexperten: Att övertyga skeptiker

Frågor till molnexperten: Att övertyga skeptiker

Tech Page One

Cloud data storage överallt

 

Historiskt sett har man trott att företag som har känslig information inte bör använda det offentliga molnet. Denna uppfattning har dock förändrats och molnet har nått ett läge där det börjar bli allmänt accepterat, säger Gordon Davey, brittisk chef för molnstrategin vid Dell.

Davey säger att hybridmolnet – där företag använder en blandning av offentliga och privata resurser – har varit avgörande. Men samtidigt som molnet håller på att mogna är vissa företag fortfarande tveksamma till att delta. I en exklusiv intervju förklarar Davey hur skeptiker kan bemöta problemen och börja använda molnet.

Fråga: Molnet må vara här för att stanna, men vissa företag har inte gått över till molnet, så vilka är de största anledningarna till det?

Molnlösningar är bästa förvaringsutrymmetSvar: Säkerheten verkar fortfarande vara ett av de största orosmomenten. Beslutsfattare oroar sig för att en flytt av program och data till det offentliga molnet gör informationen mer känslig än om man använder ett internt datacenter. Datasäkerhet måste tas med i beräkningen, men oron är inte alltid befogad.

Det finns inget inneboende i en offentlig molnplattform som gör den mindre säker. Korrekt utbildning kan hjälpa människor att komma över denna rädsla. Om du lämnar din egen anläggning innebär det att din leverantör blir ansvarig för en del av säkerheten, men inte allt. Chefer bör inte göra några antaganden, utan måste förstå var ansvaret ligger.

Fråga: Säkerhet är inte den enda utmaningen. Vad mer bör beslutsfattare tänka på?

Svar: Datasekretess är en annan relaterad oro. Om de inte vet var informationen kommer att finnas rent geografiskt känner cheferna oro inför om de kan flytta sin data till ett offentligt moln. Även om de känner till platsen oroar de sig för regler och lagar kring hur denna information används.

De goda nyheterna är att förståelsen för datasekretess blir allt bättre. De stora, offentliga molnleverantörerna som Amazon och Azure öppnar regionala datacenter. Dessa center ger fler möjligheter att börja utnyttja det offentliga molnet. Cheferna måste helt enkelt se till att de använder samma principer för datainsamling och -användning generellt, oavsett om informationen finns på plats eller inte.

Fråga: Oro kring driften finns också kvar – vilka utmaningar kommer beslutsfattare sannolikt att ställas inför när de börjar använda molnet?

Svar: Det är mycket lättare att ta fram ett nytt program från grunden på begäran än att överföra ett gammalt till molnet. Dessa typer av beslut ger ökad komplexitet. Ett annat viktigt område handlar om hanteringen. Hybridmoln gör det möjligt för företagen att flytta över arbete till program på begäran med kort varsel. Men att balansera information mellan offentliga och privata moln kan öka komplexiteten.

Den data som kopplas till varje plattform kommer att finnas på en specifik plats och varje plattform måste ha sina egna hanteringsverktyg. Företagen måste förstå komplexiteten och se till att de är förberedda. Det finns en mängd verktyg, från prestandarapportering till kostnadshantering, som kan ge bättre överblick.

Fråga: Vilken typ av samarbeten bör beslutsfattare använda för att utnyttja molnet till fullo?

Svar: Om du planerar att bygga en hybridmiljö enkelt och kostnadseffektivt vill du inte behöva bygga något från grunden. Lösningar som kan hjälpa dig att använda de resurser du redan har idag kan vara avgörande. Leta efter en leverantör som kan hjälpa dig att bygga en enkel miljö med konsekventa processer, oavsett om du kör tjänster på plats eller på begäran.

Du bör helt enkelt leta efter en tjänsteleverantör som verkligen förstår molnmodellen. Din samarbetspartner bör veta hur du kan utnyttja IT på begäran och de resurser du redan har köpt in. Leta efter en komplett tjänsteleverantör som kan hjälpa dig att hantera arbetsbelastningar på både privat maskinvara och molnsystem.

Klicka här för mer innehåll om molnet.

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi