Home » Teknologi » Programvara » Fem viktiga skäl att uppgradera till Windows Server 2016

Fem viktiga skäl att uppgradera till Windows Server 2016

Tech Page One

5 eye-opening reasons to upgrade to Windows server 2016_1-Main Article Image

 

Microsoft har släppt Server 2016 och har inte bara anammat mycket ny teknik, de har också integrerat den direkt i kärnan av vad Server 2016 är. Detta är en grundläggande förändring från konceptet att lägga till roller och funktioner, till ett mer genomgripande sätt att hantera operativsystemet och hur det kan tillgodose behoven i dagens programvarudefinierade datacenter. Det finns många nya funktioner i Server 2016, men fem av dem utmärker sig som revolutionerande för det moderna datacentret

Säkerhet

Ett av de viktigaste orosmomenten idag är säkerhet. Det har skett en del stora dataintrång och Microsoft uppgraderade flera nya tekniker såsom Credential Guard och Device Guard som utformats för att skydda både traditionell inloggning och programvaruplattformen i sig. Detta är dock bara en del av säkerhetsförbättringarna. Den andra viktiga delen av detta är uppdateringen av möjligheten till upptäckt och granskning i Server 2016 – om det sker en incident kan det upptäckas snabbare. Dessa funktioner är även integrerade i Microsoft Operations Manager för ännu mer avancerade granskningsmöjligheter.

Molnet/Hyper-V

5 eye-opening reasons to upgrade to Windows server 2016_1-Body Text ImageServer 2016 Hyper-V har nära kopplingar till Azure och gör att de virtuella datorerna på plats i Hyper-V kan migreras till Azure-molnet. För arbetsbelastningar i Microsoft och Linux ger detta den bärbarhet som krävs idag för att snabbt expandera en driftsättning från Hyper-V till Azure, utan att behöva kämpa med omkonfigurering.

Lagringsutrymme

Server 2016 har nu en inbyggd virtuell lagringsplattform som utformats för att utnyttja lokal lagring och SSD hos värddatorer, för att tillhandahålla en decentraliserad lagringslösning som är full av funktioner. Denna konvergerade lösning kan hjälpa IT-avdelningen att minska de höga kostnaderna för centraliserad lagring utan att offra kritiska funktioner som t.ex. synkron och asynkron replikering med I/O-kontroll av arbetsbelastningen för virtuella maskiner och andra arbetsbelastningar.

Utveckling/drift

Server 2016 har nu lagt till egen möjlighet att hantera behållare och mikrotjänstprogram. Förutom att bara tillhandahålla en behållarnivå kan Server 2016 också utnyttja Azure-molnet för att göra driftsättning av behållare ännu mer skalbar, eftersom du kan migrera från lokalt till Azure. Nano kommer att vara den främsta behållaren för Server 2016, men både Linux- och Docker-behållare kommer att stödjas, tillsammans med orkestreringsverktyg som t.ex. Docker Swarm eller Kubernetes för att utnyttja dessa plattformar till fullo.

Förbättrat nätverk

Hyper-V har alltid haft grundläggande nätverk för sina virtuella maskiner, men det hade brister inom viktiga nyckelområden, och Server 2016 bemötte dessa. Server 2016 innehåller även funktioner för hantering av principer för nätverk, som t.ex. isolering, belastningsutjämning, QoS, switchning och routning. Förutom dessa funktioner har man även infört förbättrad nätverkssäkerhet med programvarubrandväggar och säkerhetspolicyer.

Server 2016 har tagit många av de nya nyckelenheter som företagen letar efter idag och införlivat dem i alla aspekter av Server 2016, och på så sätt gjort det till en säker och oumbärlig program-, hypervisor-, moln- och behållarplattform för dagens programvarudefinierade datacenter.

Klicka här för att ta reda på varför du bör uppgradera din serverinfrastruktur regelbundet. IDC ger råd för att förbättra prestandan och minska kostnaderna för serveradministration.

 

Brian Kirsch

Brian Kirsch

Brian Kirsch är IT-arkitekt och instruktör på Milwaukee Area Technical College som primärt fokuserar på virtualiserings- och lagringsmiljöer. Han har verkat inom informationsteknik i mer än 20 år och arbetat med VMware-produkter i mer än 10 år. Kirch har flera certifieringar från VMware, CommVault, Mirosoft och Dell EMC och ingår även i VMUG Board of Directors, en post han har haft de senaste fem åren och där han hjälper till att guida och skapa ett användarcommunity. Kirch erbjuder även en direktlinje för kommunikation från kunder till VMwares produktarkitekter via VMware Customer Council vid VMware Inner Circle.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Programvara, Teknologi