Home » Teknologi » Cloud Computing » Fem trender inom molndataintegrering 2016

Fem trender inom molndataintegrering 2016

Tech Page One

Fem trender inom molndataintegrering 2016

 

Hur ser framtiden ut för molnintegrering?

Marknadsförare och konferensarrangörer har gått ”all-in” för molnlösningar, men i verkligheten har IT-direktörerna varit mer tveksamma till att helhjärtat satsa på molntekniken. Det finns fortfarande en del saker att få ordning på – en del bekymrar sig över säkerheten, men än viktigare är troligen att hitta ett sätt att integrera data från äldre program i molnmiljön.

Det är ingen enkel uppgift. Många företag har spenderat åratal på att bygga upp affärsprocesser som sedan har körts på stora företagssystem. Genom att föra in molnet i ekvationen riskerar IT-direktören att rubba en känslig balans: det finns många nya processer att föra in, men detta måste göras utan att byta ut all gammal utrustning och skapa alltför stora störningar.

Nästa år kommer vi därför att få se ett antal nya trender inom detta område. Några av dem har redan blivit verklighet medan andra fortfarande är i sin linda. Men en sak är säker: så här ser framtiden ut.

Framväxten av iPaaS

Fem trender inom molndataintegrering 2016Många processer kräver sofistikerad hantering. Ett sätt är att lösa detta är att använda integrationsplattformar som en tjänst (Integration Platform as a Service, iPaaS). Bland dessa finns till exempel Dell Boomi, som erbjuder molnbaserad programintegrering med enkla dra-och-släpp-funktioner som gör det möjligt för IT-direktören att hantera och övervaka programprestandan från en central plats.

Framväxten av big data

Det finns ett stort sug efter kundinformation hos dagens företag. Problemet med detta är att det numera går att samla in data från en stor mängd källor – det kan röra sig om strukturerade databaser eller andra källor som till exempel sociala medier. Utmaningen för det moderna företaget ligger i att samla alla dessa resurser och skapa en sammanhängande bild – det är det här som är den klassiska utmaningen med big data. Företagen vänder sig i allt större utsträckning till molnet för att göra detta, men det är som sagt ingen enkel uppgift.

Framväxten av behållartjänster

Under året har det skrivits mycket om de nya behållartjänsterna, till exempel Docker. Principen påminner om virtualiseringen av datorer, men här kan programmen dela på ett operativsystem och en processor. Fördelen är att den här tjänsten är snabb att driftsätta. Det har framförts viss kritik mot modellen för bristande säkerhet, men vi kommer med största sannolikhet att få se allt fler behållare i drift under det närmaste året.

Utfasning av äldre ERP-system

Molntekniken kommer också att påverka ERP-systemen. Enligt en rapport från Gartner kommer de anpassade ERP-systemen allt tydligare att framstå som redundanta och mindre agila än sina molnmotsvarigheter under 2016. Under året kommer allt fler företag istället att söka sig till det Gartner kallar ”postmoderna ERP-system” för att på ett bättre sätt uppfylla det moderna företagets behov.

Framväxten av molnmäklare

Det moderna företaget använder sig troligtvis av flera olika molnleverantörer som alla levererar varsin del av infrastrukturen, till exempel IaaS- och SaaS-leverantörer. Detta utesluter heller inte användningen av lokalt installerad programvara. Samordningen av alla dessa leverantörer kan bli en logistisk mardröm, och en stor trend tippas därför bli framväxten av molnmäklare som hjälper företagen att hålla ordning på alla olika leverantörer.

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi