Home » Teknologi » Datacenter » Fem trender inom migrering av IT-infrastrukturer

Fem trender inom migrering av IT-infrastrukturer

Tech Page One

Fem trender inom migrering av IT-infrastrukturer

 

Många företag drar igång migreringsprojekt, och ofta på en mycket stor skala.

Nivåer och lager i migrationsprocessen

Det är den snabba utvecklingen på slutpunktsnivå – bärbara datorer, surfplattor och smarta telefoner – som driver på migrationen.

Men även utvecklingen på IT-infrastrukturnivån (vilket även inkluderar servrar), där vi går mot ökad virtualisering med molnlösningar, är en bidragande faktor till att migrationsbehoven ökar.

Även i segmentet mittemellan dessa punkter upplever branschen en snabb ökning av antalet migreringar. Allt behöver inte nödvändigtvis röra mellanliggande programvara – även om det ibland är just detta som påverkas – men mjukvarudefinierade lösningar, API:er, mikrotjänster, intelligent nätverkshantering, nya öppna standarder, protokoll och metoder har lett till en omvandling av IT-tjänsterna hos många företag.

När man navigerar mellan alla dessa olika nivåer och lager är den stora utmaningen att fokusera och hänga med i migrationstrenderna. Om man hanterar och migrerar infrastrukturen på rätt sätt redan från början skapar man en stabil grund för effektiv migrering av alla produkter, tjänster och enheter på högre nivåer.

1. Tänk efter innan du tar språnget

Fem trender inom migrering av IT-infrastrukturerDet här är inte bara en trend utan även en varning för fallgropen nummer ett, alla kategorier. Många är de företag som har inlett en migrering av IT-infrastrukturen och gått över till molnlösningar utan att först göra en grundlig analys av de egna behoven. Företagen måste först göra följande: a) identifiera affärsmål och drivkrafter som migrationen ska understödja samt b) förse eventuella konsulter med tillräckligt många kvalitativa och kvantitativa analyser av den befintliga IT-utrustningen så att de kan hitta ett bra ställe att påbörja arbetet.

2. Var mottaglig för öppna standarder

Se migreringen av IT-infrastrukturen som den möjlighet den faktiskt är. Många företag sitter fast i silobaserade strukturer och jättelika system som styrs av tillverkarspecifik programvara som företagen har mycket liten kontroll över. Här finns nu ett gyllene tillfälle att gå över till öppna standarder. Möjligheten att omvandla företagets IT-infrastruktur med öppna nätverksstandarder, program med öppna strukturer och källkod och Linux som operativsystem kan bli en nystart för många företag.

3. En pågående process

Det gäller att komma ihåg att migrering av IT-infrastrukturen inte är något engångsjobb. Det finns ingen fast början och slut, och det är just därför som det är så viktigt att följa öppna standarder. På så sätt kan man lämna dörren på glänt för de förändringar som oundvikligen kommer längre fram.

Så här beskriver Dell situationen: ”Idag har företagen helt andra förväntningar på teknikinvesteringar än tidigare, och det finns ett större behov av standardiserad, säker och skalbar infrastruktur än någonsin tidigare. Hur man hanterar en omvandling utan att störa verksamheten och användarna är en utmaning som alla IT-direktörer står inför. Dell Services har den erfarenhet som kunderna behöver för att hantera teknikskiften såsom storskaliga migrationer, konsolideringar och teknikuppdateringar. Vi tillämpar alltid bästa praxis och har beprövade metoder för att tillhandahålla högklassiga och kostnadseffektiva lösningar som hjälper dig att följa företagets strategi.”

4. Planera väl

Det är viktigt att komma ihåg att migreringen av IT-infrastrukturen måste ske utifrån en plan. Migreringen är en process som måste skräddarsys för varje enskild organisation och dess utvecklingsbehov.

Om man kan tala om en trend på det här området (alternativt: utmaning, misstag, hinder etc.) så handlar det om att en del företag inte har kommit till full insikt om den dolda potentialen i en storskalig och effektiv IT-migration. De virtuella datorerna måste optimeras för avsett användningsområde, den fysiska utrustningen måste uppfylla vissa specifikationer för att klara affärsmålen och skalbarheten måste byggas in i den nya IT-stacken. Det här är inte trivialt, och det är därför viktigt att det blir rätt från början.

5. En process med fyra faser

Trend nummer fem är en migrationsprocess med fyra faser. När du sedan har kommit till insikt om alla delar som ingår i migrationsprocessen kan du skrida till handling.

  • Upptäckt: vi börjar med systemanalyser, mätningar och granskningar där kraven och programvarubehoven specificeras.
  •  Arkitektur: vi går vidare med att skapa processer, bästa praxis och metoder för problemfri drift.
  • Integrering: härnäst följer testning och provversioner.
  • Driftsättning: under slutsteget kopplas all ny maskin- och programvara in.

Självklart finns det fler mellanliggande steg och trender inom migrationen av IT-infrastrukturen än vad vi har fått plats med här. Vi hoppas dock att du har fått en överblick över vad som ingår i ett migrationsprojekt och hur du kan tjäna på att anlita specialister för att hjälpa dig genom processen.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Datacenter, Konvergerad infrastruktur, Teknologi