Home » Teknologi » Cloud Computing » Fem saker att tänka på när du letar molnlösning

Fem saker att tänka på när du letar molnlösning

Tech Page One

Fem saker att tänka på när du letar molnlösning

 

Molntjänster är ingen universallösning. Så, då var det sagt.

Nu när vi har fått den formaliteten ur vägen kan vi fortsätta med att lovsjunga allt det fina med molnet. Men när vi gör det måste vi nämna några av fallgroparna också för att till fullo förstå begränsningarna och omfattningen av molnmodellen.

Fem saker att tänka på

1. Vertikalt är bra, horisontellt är inte lika bra

Molnlösningarna är perfekta för vertikal upp- och nedskalning. Det är delvis därför man pratar om molnet – det finns inget övre tak. Däremot fungerar det inte lika bra med horisontell skalning, det vill säga formatändringar av ett program eller en datamängd. Med horisontell skalning ändrar man programarkitekturen, omdirigerar arbetsflöden och i princip ominstallerar programvaran. Detta kräver en stor arbetsinsats. Vertikal skalning innebär inte särskilt mycket jobb alls för molnet – det handlar om att använda mer eller mindre av samma sak när behovet uppstår.

2. Håll processerna enhetliga

Fem saker att tänka på när du letar molnlösningMolnlösningarna är bra på att hantera varierande mängder av fördefinierade arbetsbelastningar. Men om företaget plötsligt skulle ändra sina metoder och IT-processer framstår inte molnet som det bästa alternativet längre, i alla fall inte om det rör sig om ett offentligt moln. Det bästa vore då att satsa på privata molnlösningar på lokala servrar, så att teknikerna har tekniken nära till hands om den behöver omstruktureras.

3. Var kritisk till hur affärskritisk information lagras

Molnlösningarna är extremt säkra. Men även molnet har sina begränsningar och det är ingen idé att lagra extremt affärskritisk information i ett offentligt moln när det finns alternativ i form av privata moln och hybridmoln.

4. Förändrade processer för granskningar, regelefterlevnad och licenser

Ett företag som sjösätter en fullskalig verksamhet direkt i molnet är fortfarande något nytt och ganska ovanligt. Den gamla tidens granskningar, licensiering och regelefterlevnad kommer att förändras i grunden när vi går över till molnmodellen. Titta närmare på detta tillsammans med dina leverantörer om du vill skapa ett effektivt, mjukvarudefinierat och framtidssäkrat företag.

5. Bryt dig loss från den gamla tekniken

Det är aldrig en bra idé att byta ut all utrustning på en gång, men om företagets nätverk är ett lapptäcke av gamla och opålitliga maskiner som bygger på äldre programvara (som dessutom har nära kopplingar till utrustning som måste kasseras) måste du först reda ut röran innan du sjösätter några molntjänster. Kanske behöver företaget en helt ny IT-strategi?

Molnet har mycket att erbjuda, men den kloke företagsledaren bör först se över den egna verksamheten och den interna IT-strategin innan det är dags att gå över till molnmodellen. Ta ett steg i taget så kan även du göra molnet till den solida plattform ditt företag behöver för framtida expansion.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi