Home » Teknologi » Virtualisering » Fem problem som SDN-tekniken löser både snabbt och smidigt

Fem problem som SDN-tekniken löser både snabbt och smidigt

Tech Page One

9-747x325_b

 

Det svårt att få ledningen intresserad av företagets nätverk, och det är ännu svårare att få dem att behandla det som en strategisk tillgång. Många kan känna igen sig i situationen.

En del mellanchefer har kommit till insikt om att företagets nätverkskapacitet och -funktioner kan användas som ett taktiskt verktyg för att möjliggöra affärer, men ledningsgruppen är ofta omedveten om detta faktum (eller åtminstone inte särskilt engagerad i driften).

Det här är en attityd som måste förändras.

Nätverket är navet för affärsverksamheten

Med alla molnlösningar, mobila enheter, datacenter, Internet of Things, ständig uppkoppling och 4G-nät blir det allt tydligare att nätverket är navet för hela affärsverksamheten.

Den nya trenden är Software Defined Networks (SDN), där maskinvarukomponenter definieras, beskrivs, hanteras och styrs av mjukvarubaserade styrenheter.

Traditionella nätverk bygger på switchar, hubbar, routrar, transportbussar och lagringsblock. Så är det fortfarande, men numera har styrningen virtualiserats och huserar på något som i grunden är en server,

men den servern finns i ett molnbaserat datacenter.

Kanske kan du vinna över ledningen med hjälp av några ekonomiska argument. Här följer därför fem problem i verksamheten som SDN-tekniken löser både snabbt och smidigt.

1. Standardiserad maskinvara

Tack vare SDN-tekniken kan nätverksadministratören köpa in den mest prisvärda maskinvaran för arbetsuppgiften och sedan installera den nätverksprogramvara som behövs. Detta ökar handlingsfriheten betydligt, jämfört med förr då företagen var tvungna att köpa in enorma system.

2. Enkelt byte och konfiguration

I den gamla typen av nätverk var man tvungen att konfigurera och konfigurera om switchar och routrar manuellt för att kunna installera dem och ändra deras roller när behovet uppstod. Numera görs detta direkt av systemadministratörerna på mycket kort tid. Resultatet blir ett företag som svarar snabbare på ändrade krav och behov.

3. Automatisering och autonom drift

Med hjälp av de nya automatiseringskontrollerna kan IT-avdelningen sätta upp regler och policyer för olika styrenheter i nätverket. Autonom drift är en närbesläktad funktion som gör automatiska justeringar och reparationer utan att blanda in någon människa. Ett exempel på detta är omdirigering av datatrafik vid stockningar i nätverket. Nätverket fungerar smidigare med färre avbrott i drift och tjänster, vilket också resulterar i nöjdare kunder.

4. Bättre ekonomi med prioriteringar

Nätverket består av ett komplext arrangemang av operationer, anslutningar och provisionerade styrenheter som alltid dirigerar data i rätt riktning. Ett mer mjukvarubaserat nätverk kan till exempel prioritera att vissa program körs i andra molntjänster för att avhjälpa prestandaproblem. Resultatet blir ett optimerat nätverk med jämnare kvalitet, i synnerhet under perioder med extra hög belastning. Företaget får därmed mer valuta för pengarna som läggs på IT.

5. Agilitet, dynamik och flexibilitet

En fördel med mjukvarudefinierade nätverk är att det går snabbare att implementera nya tjänster. I många fall kan äldre nätverk fortfarande klara att tillhandahålla viktiga affärsfunktioner, men tyvärr är flexibilitet, dynamik och agilitet inget som man förknippar med äldre utrustning. Till det behöver man en SDN-lösning.

Prova att lägga fram de här fem fördelarna med SDN-tekniken inför ledningen. Om du inte får den reaktion du hade hoppats på kan du ställa en server bredvid deras skrivbord när det blir kallt ute, så tinar de kanske. Det är dags att visa lite uppskattning för nätverket!

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Teknologi, Virtualisering