Home » Teknologi » Fem lagringsstrategier i en värld av moln

Fem lagringsstrategier i en värld av moln

Tech Page One

Hur molnanvändare väljer mellan olika lagringsalternativ

All företagsdata centralt samlad

 

I början, när molntjänsterna var nya, var det vanligt att företagen bara doppade tån i vattnet och valde en enda molnleverantör. Nu har marknaden mognat och företagen börjar bli modigare och experimenterar med många olika molntjänster.

Det har lett till en förändring i hur man hanterar moln och det finns en rad olika lagringsalternativ för ekonomichefen att titta på.

1) System med enbart Flash

En av de största förändringarna på lagringsmarknaden är Flash-lagringens intåg. Flash-minne är en teknik som ursprungligen användes i konsumentenheter, men som blivit attraktiv för företag tack vare hastigheten.  De stora lagringsföretagen har varit snabba med att gå ut och tala om fördelarna med tekniken. Dell har till exempel lanserat produkter med enbart Flash i sin SC-serie och andra företag är ivriga att hoppa på tåget.

Fördelarna med Flash är hastigheten och större tillförlitlighet, och Flash kan till och med ge en lägre total ägandekostnad jämfört med diskar i vissa fall.

2) Lagring helt i molnet

Datamigrering ovärderligt för företagFör vissa startade hela molnindustrin när Amazon lanserade sin lagringstjänst S3 till en intet ont anande värld. För första gången erbjöds företagen ett lagringsalternativ som inte var en del av ett befintligt datacenter och tjänsten drar fortfarande till sig många kunder. Amazon har naturligtvis fått sällskap av många fler konkurrenter sedan dess, men en lagringslösning helt i molnet är ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella system.

För användare av flera moln finns problemet med att hantera den här typen av konfiguration. Man kommer att behöva någon typ av hanteringssystem för att ha kontroll över allt.

3) Säkerhetskopieringsappar

Vi har alla vant oss vid idén om molnbaserad lagring för våra personliga enheter. Det har blivit naturligt att använda iCloud eller G Drive, beroende på om du är iPhone- eller Android-användare, men liknande initiativ har förekommit även inom företagssystem.  Det är enkla system som man först på senare tid har börjat titta på även för företag, men Dropbox och Box erbjuder verkligt kraftfulla alternativ. Om de är tillräckligt starka för att kunna hantera alla de utmaningar som en miljö med flera moln medför är dock tveksamt.

4) Hybridlagring

Lika många organisationer väljer hybrida molnlösningar, så att man kan blanda lokalt installerad lagring och molnlagring.  Känslig information (exempelvis ett företags immateriella tillgångar) kan lagras lokalt, medan mindre kritisk information kan lagras hos en molnleverantör. Det är också ett användbart alternativ för företag som använder big data-applikationer.

5) Hyperkonvergerad lagring

Användarna har hört mycket om hyperkonvergerad lagring de senaste åren. Även om det låter som en överhajpad marknadsföringsterm är det faktiskt på det sättet många virtualiserade arbetsflöden hanteras. Tanken bakom tekniken är att alla virtualiserade arbetsflöden och lagringsprogram är samlade i ett och samma system.

Fördelen med systemet är att det ger snabb skalbarhet, vilket är särskilt attraktivt för molnanvändare, samtidigt som det är ett mer effektivt sätt att arbeta.

När det gäller molnet är det i verkligheten så att det sällan finns en enda lagringslösning som täcker allt, tack vare alla de olika användningsområdena för lagringsalternativen och fördelarna med dessa. En smart ekonomichef eller organisation bör införa delad lagring för många syften som är skalbar.

För att få veta mer om olika molnlagringslösningar, klicka här.

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Teknologi