Home » Teknologi » Datacenter » Fem kostnadseffektiva sätt att modernisera ditt datacenter

Fem kostnadseffektiva sätt att modernisera ditt datacenter

Tech Page One

5 cost effective ways to modernize your data centre- Main Article Image

 

Företag som vill ligga i framkant av den digitala eran behöver en modern IT-infrastruktur. Volymen på den insamlade datan och antalet enheter som är anslutna till nätverket fortsätter att växa exponentiellt. Ditt företag måste genomgå en ordentlig förändring för att hålla takten.

Vissa organisationer kanske väljer att helt och hållet använda det offentliga molnet, medan andra kanske bygger ett internt privat moln genom att koppla samman befintliga resurser. Mellan dessa två ytterligheter ligger ändå konvergerad infrastruktur, en kostnadseffektiv hanteringsstrategi för digital omvandling som ger ditt företag den flexibilitet som krävs.

Ett moderntdatacentersom stöds av konvergerad infrastruktur kan förbättra kostnadseffektiviteten och förbättra företagets prestation. Här presenterar vi fem kostnadseffektiva sätt för ditt företag att modernisera ert datacenter.

1. Få ut det mesta möjliga av dina befintliga resurser

5 cost effective ways to modernize your data centre-Body Text ImageIT-chefer med interna datacenter upplever ofta låg resursanvändning. En konvergerad infrastruktur är ett sätt att övervinna detta hinder genom att låta teknikteam förbättra serveranvändningen och minska onödiga kapitalutlägg på servrar.

Serveranvändning är inte det enda bekymret. Organisationer som använder sig av konvergerad infrastruktur som tillvägagångssätt har även bättre förutsättningar att minska sina investeringar i lagrings- och nätverkstillgångar, även via virtualisering. Forresters undersökning indikerar att företag som investerar i konvergens minskar sina totala utgifter på server-, lagrings- och programkostnader med en tredjedel om året.

2. Dela dina resurser och minska administrationen

En konvergerad infrastruktur ger ditt företag möjlighet att snabbt tillhandahålla resurser snabbt vid nya affärsbehov. En integrerad och konvergerad infrastruktur främjar även självtilldelning och minskar kostnaderna för hantering av infrastruktur, webbservrar, mellanprogramvara och system.

Forresters undersökning pekar på att organisationer som använder en konvergerad infrastruktur kan spara 20 % per år på sina infrastrukturkostnader för servrar, lagring, nätverk och pågående underhåll som skulle ha krävts i en motsvarande egenkonstruerade privatmolnslösning.

3. Lämna silos för ökad driftseffektivitet

Allt för många datacenter är extremt komplexa. De hanteras i silos och affärsanvändarna är inte sällan omedvetna om den interna IT-kapaciteten. Dessa användare förbiser då interna IT-resurser till förmån för externa, molnbaserade lösningar. En konvergerad infrastruktur riktar om fokus och gör det möjligt för IT-team att sammanföra resurser och bättre möta affärsbehoven.

Organisationer kan börja automatisera sina IT-processer med lättanvända webbkonsoler. En sådan automatisering minskar administrationen och gör det möjligt för IT-team att svara mer effektivt på affärsönskemål. Forrester rapporterar att företag kan öka effektiviteten i IT-verksamheten med 30 % under en treårsperiod genom att använda DELL EMC VCE-konvergens.

4. Håll stenkoll på säkerhet och efterlevnad

Utmaningen kring cybersäkerhet fortsätter att ändra omfattning och form. IT-chefer måste svara effektivt. Infrastrukturkonvergens låter ditt företag konfrontera efterlevnadsutmaningen och förbättra pålitligheten hos interna IT-tjänster. Ditt företag kan då förlita sig på säkra, interna resurser.

Forrester säger att applikationer där prestanda är kritiskt eller datamåste hållas extremt skyddad kan placeras i det privata molnet bakom brandväggen och ändå fortfarande erbjuda det offentliga molnets fördelar och användningsmodell. Forrester pekar på att VCE-kunder minskade sina kostnader för dataskydd och efterlevnad med upp till 20 % per år.

5. Förbättra IT-prestandan och öka affärsproduktiviteten

Den kanske viktigaste fördelen med en konvergerad infrastruktur är den totala förbättringen av IT-värdet för verksamheten. Som vi har sett ovan kan ditt företag använda en konvergerad infrastruktur för att få bättre koll på interna teknikresurser och erbjuda skalbara lösningar för nya affärsutmaningar.

Forrester säger att IT-avdelningen och företagsledningen måste fokusera på hur en digital förvandling ska fortsätta att spela en viktig roll i framtiden. Forrester pekar på att VCE-användare ökade sin affärsproduktivitet med så mycket som 10 % under tre år. Genom att flytta till en konvergerad infrastruktur kan ditt företag skapa liknande fördelar.

Dell EMC levererar snabbare resultat tack vare enklare IT.

 


 

En praktisk guide för att utvärdera värdet hos VCE-konvergerad infrastruktur för modernisering av datacenter – http://www.vce.com/asset/documents/forrester-guide-for-ci-evaluation.pdf

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Datacenter, Teknologi