Home » Teknologi » CAD, Grafik & Design » Fem jobb som kräver en robust enhet

Fem jobb som kräver en robust enhet

Tech Page One

5 jobs that require a rugged device-Main

 

Robusta enheter kombinerar en blandning av förstärkta damm- och vattenskyddade chassin, förstärkta skärmar och dedikerade inmatningsverktyg, ofta med dedikerade applikationer för specifika uppgifter. Ett basexempel är brev- och paketdistributörer, där mottagaren måste signera leveransen på en elektronisk enhet. Men sådana dedikerade små enheter lever inte upp till behoven hos alla anställda – ofta krävs en större robust surfplatta eller bärbar dator som kan köra olika appar.

Här är fem jobb där en mer robust enhet passar bättre.

1. Fältingenjörer

Ingenjörer som skickats ut för att till exempel laga ett försörjningssystem behöver inte bara ett enkelt jobbkvittenssystem utan även tillgång till ritningar, instruktionsmanualer och -filmer. Vanliga bärbara datorer och surfplattor har inte vad som krävs för att klara av de tuffa betingelserna, medan en robust version klarar av stötar, damm och fukt som sådant arbete innebär.

2. Byggnadsarbetare

5 jobs that require a rugged device-BodPersonal på byggarbetsplatser behöver inte bara system som kan ge tillgång till ritningar och ta emot inmatningar, utan som även klarar att tappas, köras över av byggfordon och så vidare. Robusta surfplattor kan användas med en hand, men de kan även användas med fysiska tangentbord som knäpps på så att personalen får det som de behöver.

3. Socialarbetare

Socialarbetare behöver enheter som kan användas för jobbkvittenser, kolla register för de personer de ska hjälpa och för att mata in ytterligare information när de befinner sig hemma hos sina klienter. Det här kan vara en kombination av kryss-i-inmatningar via en ansluten penna jämsides med inmatning via ett mjukt eller hårt tangentbord.

Enheten ska inte bara vara byggd för att klara att användas ute i fält, den måste även ha en förstärkt säkerhet för att garantera att den personligt identifierbara informationen som är central för en socialarbetares jobb inte kan äventyras.

4. Blåljuspersonal

Polis, ambulans och brandkår blir allt mer beroende av tillgång till information från centralpunkter. Polisen måste till exempel kunna kolla bilregister, försäkringsinformation och personuppgifter, ambulanspersonal måste kunna kolla medicinska journaler och kolla upp tänkbara behandlingar för mer ovanliga problem. Brandkårspersonal måste kunna kolla ritningar för hus och byggnader och få tillgång till nödvändiga nyttotjänster. Alla dessa aktörer måste också kunna spela in information med ljud, bild eller film med enheten.

Sådan tillgång kan behöva utföras i svåra situationer: Stöttåliga chassin och förstärkta pekskärmar tillsammans med enkel pek- eller röstanvändning är näst intill nödvändigheter.

5. Skadereglerare

Försäkringsbolag som agerar snabbare vid försäkrade händelser blir vinnare på marknaden. Behovet av att snabbt samla in information på plats gör att skadereglerare allt oftare använder enheter på fältet vilket leder till snabbare beslut om vad som ska ersättas och inte.

Det här skapar behov av enheter som klarar alla typer av miljöer, från små hushålls- eller trafikincidenter till utbrända eller översvämmade byggnader, miljöer med farliga utspillda kemikalier och andra större incidenter.

Den utvalda enheten måste klara av att fungera i dessa omgivningar och måste även erbjuda enkel inmatning av data – varav bilder och film via enhetens kamera.

Klicka här för att se fler diskussioner om CAD, grafik och design.

 

Clive Longbottom

Clive Longbottom

Clive Longbottom har varit branschanalytiker i runt 25 år. Som utbildad kemiingenjör ser han allt i termer av processer. Clive har innehaft flera olika roller i mellanstora och stora organisationer vilket gett honom stor förståelse för vad en organisation behöver – och det är inte en outsläcklig törst efter teknik. Clive ser på allt från utgångspunkten ”Vad kan det här göra för mig, min avdelning, min organisation och för värdekedjan?”. Det gör det möjligt för honom att vaska fram den verkligt viktiga, ofta basala tekniken, ur den mer eleganta men ändå mindre användbara.

Senaste inlägg:

 

Taggar: CAD, Grafik & Design, Teknologi