Home » Teknologi » Cloud Computing » Fem framtida köptrender för företagsteknik

Fem framtida köptrender för företagsteknik

Tech Page One

Colleagues Using U2913WM Monitors at Desk Together

 

”Att göra förutsägelser är svårt, särskilt om framtiden.” Citatet tillskrivs ofta fysikern Niels Bohr och är lika allmängiltigt som sant. Visst är det svårt att sia om framtiden, men det har aldrig hindrat människan från att spekulera om den. Det är lättast att göra förutsägelser om det som ligger närmast i tid, så därför presenterar vi härmed vår version av utvecklingen inom företagstekniken under de kommande tolv månaderna.

Internet of Things

Professionals Using XPS 12 Notebook at WorkBåde små och stora företag laddar för fullt för att hantera Internet of Things (även om de kanske kallar det något annat). Höghastighetsnätverk och kontinuerlig utveckling av beräkningskraft och programvaror har gjort det möjligt för många företag att digitalisera sin verksamhet. Genom att ge kunder och partners förbättrade anslutningsmöjligheter kan företagen koppla samman hundratals olika interna affärsprocesser, samla in data från olika miljöer samt använda analyser och andra metoder för att få en bättre förståelse av miljön. Slutmålet är en bättre beslutsprocess som håller företaget på rätt kurs.

Molntjänster

Även om nyhetens behag kanske har avtagit något är det fortfarande många företag som inte vågar använda molntekniken. Små företag vill i regel ha kontroll över allt medan stora företag kämpar med att reda ut komplexiteten och avskrivningarna på den befintliga infrastrukturen innan de ens har tid att överväga ett byta till en molnbaserad infrastruktur. Huvudtrenderna inom den närmaste framtiden förblir dock att företagen satsar på molnbaserade tjänster och kringtjänster, smidiga övergångar till heltäckande lösningar och färre inköp av maskin- och programvara till infrastrukturen.

Mobilteknik

En allt större del av den arbetande befolkningen är född efter 1985. ”Generation Y” har vuxit upp med modern teknik och accepterar inte vilken kvalitet som helst. De är vana att leva sina liv digitalt och förutsätter att arbetsgivaren ger dem förutsättningar och verktyg för att sköta jobbet på ett smidigt sätt. Detta, tillsammans med det växande antalet anställda som använder sina egna enheter i jobbet, driver många företag att köpa in produkter och tjänster som gör det möjligt för personalen att arbeta när och var som helst. Företagen investerar i huvudsak i mobila produkter av olika slag, som till exempel system för hantering av mobila enheter och slutanvändarenheter. Den här trenden har alla förutsättningar för att bli långlivad tack vare fördelar som åtkomst till företagsinformation via molnanslutning, förbättrad mobiltäckning och det växande antalet Wi-Fi-hotspots.

Samordnad kommunikation

Vi kommer att få se en stadig ökning av inköp och driftsättning av samordnade kommunikationssystem, en utveckling som drivs på av alla nya appar och kommunikationskanaler (till exempel sociala meddelandetjänster). Det är nödvändigt för företaget att knyta ihop alla dessa kanaler och öka sammanhållningen inom personalstyrkan genom att se till så att alla kan kommunicera med varandra. Detta är en enkel åtgärd för att svetsa samman projektgrupperna och göra det möjligt för dem att fungera som virtuella team både internt och på distans. Företaget måste eventuellt köpa in nya telefoner och servrar, men det är en absolut nödvändighet att köpa in programvara för att hantera och driva de nya kommunikationskanalerna.

Distribuerad säkerhet

Den gamla organisationsmodellen med ett yttre försvar och en känslig centralenhet är förlegad. Idag är företagen betydligt mer ”porösa” och man jobbar ofta på flera olika platser rent geografiskt. Därmed har antivirusprogram och brandväggar möjligen spelat ut sin roll inom dataskyddet. Istället har företagen börjat titta på alternativa sätt att skydda informationen, oberoende av var den lagras och den teknik som används för att lagra, transportera och bearbeta den. En stor kommande trend är teknik med policybaserad säkerhet för distribuerade data, till exempel begränsad åtkomst med autentisering eller baserat på geografisk plats eller lagringsplattform och förstärkt med dataattribut som begränsad livslängd för att skydda informationen från obehöriga.

 

 

Manek Dubash

Manek Dubash

Manek Dubash är analytiker och teknikjournalist med över 30 års erfarenhet. Han fokuserar på affärsteknik och observerar och kommenterar frågor som gäller företagsinfrastruktur för ett stort antal webbplatser med inflytande i branschen. Hans arbete förekommer i nationella tidningar samt särskilda teknikinriktade tidskrifter och webbplatser. Han har även haft högre positioner vid större tidskrifter, inklusive PC Magazine där han var chefredaktör, och har arbetat med analys- och forskningsföretag som t.ex. Datamonitor och STL Partners.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Cloud Computing, Teknologi