Home » Teknologi » Konvergerad infrastruktur » Fem fördelar med en hyperkonvergerad strategi

Fem fördelar med en hyperkonvergerad strategi

Tech Page One

Fullskalig it infrastructure service

 

Genom att konvergera din infrastruktur minskar du behovet av servrar, lagringssystem, nätverk och strömförsörjningslösningar. Det är till fördel för ditt företag. Men konvergens är bara början – ett nytt arbetssätt, hyperkonvergens, tar effektiv hantering av IT-resurser till en helt ny nivå.

Medan konvergerade system är separata komponenter som konstruerats för att arbeta bra tillsammans är hyperkonvergerade system sammankopplade och utformade för att vara skalbara genom att det går att lägga till extra moduler. Sådana hyperkonvergerade enheter erbjuder integrerade arbets-, lagrings- och nätverksmöjligheter.

Potentialen i detta arbetssätt är så stor att marknadsundersökningsföretaget IDC rapporterar att investeringar i hyperkonvergens växte med 148 procent under första kvartalet 2016 jämfört med föregående år, vilket genererade 371,88 miljoner dollar i försäljning. Varför är då IT-chefer så intresserade av hyperkonvergens? Här är fem fördelar.

1. Förenklad resurshantering

Rätt technology infrastructureEnligt IDC:s definition samlar hyperkonvergerade enheter den centrala lagrings- och arbetsfunktionaliteten i en enda högvirtualiserad lösning. Undersökingsföretaget hävdar att huvudegenskapen är möjligheten att tillhandahålla alla arbets- och lagringsfunktioner genom samma serverbaserade resurser.

Det är ett mycket enklare arbetssätt jämfört med den traditionella IT-infrastrukturen med silocentrerad verksamhet där man hade separata administrativa grupper och system för lagring, servrar och nätverk. Det är också enklare jämfört med konvergerade system, där nivån för lagringskontroll ger granulär kontroll.

2. Konfigurerbara system som hjälper företaget att använda resurserna på bästa sätt

Hyperkonvergerade system ger även förenklad administration. Traditionell IT-infrastruktur förlitar sig på olika grupper av program för lagring, virtualisering och nätverkshantering. Hyperkonvergens sammanför dessa resurser. Istället för att brottas med en uppsättning program kan IT-personal hantera den hyperkonvergerade stacken med en enda instrumentpanel.

Denna konfigurerbarhet han utökas till dina befintliga resurser också. Vissa programvaruverktyg för hyperkonvergens låter IT-chefer köra programvarudefinierad teknik på diskreta server-, lagrings- och nätverksresurser. Genom att samla resurserna på detta sätt kan företaget använda den teknik man redan har köpt in på ett mer effektivt sätt och hjälpa till att förbättra resurshanteringen på lång sikt.

3. Färre leverantörer att kontrollera och mer effektiva partnerskap med leverantörer

Dagens IT-chefer står inför en enorm mängd av potentiell programvaru- och maskinvarulösningar. För att kunna lägga mer tid på innovation som gagnar företaget och mindre tid på att underhålla IT-systemen måste tekniska beslutsfattare ha starka relationer med tillförlitliga leverantörer.

En enda partner tillhandahåller företaget hela den hyperkonvergerade stacken. Istället för ett ekosystem av partner för datorer, lagring och nätverk kan IT-chefer dra nytta av en integrerad infrastruktur från en enda leverantör. Resultatet är mer tydligt avgränsade relationer med leverantörer.

4. Skalbara resurser för att möta nya affärskrav

Viktigast av allt är att dina alternativ inte är begränsade, eftersom dina programvaruresurser är konvergerade i en enda stack. Nyckelordet när det gäller hyperkonvergens är flexibilitet. Hyperkonvergerade system är modulära och skapade för att kunna skalas upp när affärskraven förändras.

Nyckeln till skalbarhet är konvergens och kontroll genom programvarulagret. IT-chefer kan lägga till fler program för att höja företagets kapacitet och prestanda. Istället för att behöva lägga till nya programvarukomponenter när kraven ökar kan ditt företag dra nytta av att bara behöva lägga till utrustningsmoduler från en enda leverantör.

5. Framtidssäkrad teknik som är redo för nästan ständiga förändringar

Leta efter en programvarupartner med etablerad kunskap om leverans av högkvalitativa arbets-, lagrings- och serverresurser. Din leverantör bör även erbjuda ett sortiment av alternativ vad gäller programvarulager. Den idealiska partnern erbjuder differentierade, specialbyggda program avsedda för integrerade system, fabriksinstallerade lösningar och flexibla referensarkitekturer.

Rätt partnerskap innebär att ditt företag drar nytta av en IT-infrastruktur som är tydligt definierad och enkel att hantera. Det hyperkonvergerade sättet att hantera resurser blir enklare, mer konfigurerbart och redo för de snabba förändringar som är typiska för modernt företagande. Det är hög tid att börja använda en hyperkonvergerad strategi.

Läs mer om hur konvergerade infrastrukturlösningar kan gynna ditt företag.

 


 

Referenser:

Undersökning från IDC: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41547316

Vad du behöver veta om hyperkonvergens: http://www.techrepublic.com/article/hyper-converged-systems-what-you-need-to-know-about-this-hot-virtualization-topic/

Om hyperkonvergerade produkter: http://www.theregister.co.uk/2016/04/05/dell_rides_vsan_scaleio_and_nutanix_hyperconverged_horses/

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Konvergerad infrastruktur, Teknologi