Home » Teknologi » CAD, Grafik & Design » Fem faktorer som kommer att förändra designarbetet för alltid

Fem faktorer som kommer att förändra designarbetet för alltid

Tech Page One

5 ways that virtual reality will change design forever-Main Article Image

 

Utvecklingen inom VR och AR, och kanske ännu viktigare de lägre priserna, gör nu att allt fler företag kan investera i dessa två tekniska lösningar.

Kommersiellt sett kommer utvecklingen inom VR och AR att vid sidan av gaming och underhållning ha störst påverkan på den visuellt centrerade designbranschen. Designmetoderna och själva visualiseringsprocessen håller på att förändras för alltid.

Här presenterar vi fem viktiga faktorer som påverkar olika aspekter av designarbetet.

Faktor 1: Visualisering som är mer än bara konceptualisering

5 ways that virtual reality will change design forever-Body Text ImageMålet med VR i en professionell tillämpning är att skapa en hel virtuell värld där en produkt kan designas, utvärderas och testas. Det innebär att utvecklingen av produkter (och till viss grad tjänster) kan bli mycket mer handfast än de vanliga stadierna i en designkonceptualisering. Detta teststadium kan sedan med fördel övergå i acceptanstest, produktförädling och efterföljande produkthärdning och förbättringar.

Exempelvis anger Architectural Reviews senaste granskning att nära 20 procent av alla arkitekter för närvarande använder VR.  En av de största fördelarna när det gäller arbetsflödet/driften är att experten kan sälja in en lösning redan under konstruktionsprocessen och försäkra sig om att alla nödvändiga ändringar görs i ett tidigt skede så att man slipper dyra omarbetningar senare.

Faktor 2: Möjlighet att skapa virtuella team

I bredare tillämpningar kan VR och AR göra det möjligt att skapa virtuella team med designer (och produktspecialister, programvaruingenjörer, representanter från ledningsnivå m.m.) som kan samarbeta i fullständiga 3D-produktmodeller utan att nödvändigtvis befinna sig på samma plats. Teamet kan använda VR till mer än att bara utforska produkten och till exempel använda både VR och AR för att gå runt i en butik eller på fabriksgolvet när de finjusterar en produkt inför den slutliga användningen. Men det viktigaste i det här sammanhanget är att vi människor fungerar bäst i tre dimensioner och att vår förmåga till engagemang, återkoppling och samarbete alltid blir bättre om vi får arbeta i vår naturliga 3D-miljö.

Faktor 3: Digitalt showroom

VR har potentialen att ändra hur kunder interagerar med produkterna de vill köpa. I takt med att tekniken blir billigare och mer spridd kommer en designer att kunna använda VR- och AR-implementeringar i virtuella och/eller förstärkta showrooms under den kreativa processen. Designarbetet knyts tätare samman under hela livscykeln och blir mer personligt och dynamiskt då konsumenter och företag kan återkoppla kring prototyper i miljöer där deras reaktioner kan sparas och struktureras digitalt. Ett perfekt exempel är hur biltillverkare nu kan låta sina kunder ”köra” sina nya bilar virtuellt långt innan de fysiska produktionsmodellerna har lämnat fabriken.

Faktor 4: Den mänskliga faktorn

Ett skäl till att VR och AR nu så dramatiskt står i begrepp att förändra designarbetet är att användarna börjar bli beredda att använda tekniken och därmed också redo att använda de nya produkter som kommer att skapas. Kraftfulla smarttelefoner utrustade med gps, rörelsesensorer och kameror har gjort att konsumenter blivit vana vid att information i alla former kan visas via enhetens kamera och komplettera hur de ser på sin omgivning.

En del tillverkare experimenterar redan med att visa sina produkter med förhöjd verklighet och kombinerar detta med en manuell interaktion som ger ett nytt slags gränssnitt och input mellan människa och maskin.

Faktor 5: Innovationer inom industrin får stort genomslag

Detta år utgör en brytpunkt för VR- och AR- teknikerna då de börjar utnyttjas inte bara på konsumentmarknaden utan också för militära och medicinska ändamål. Detta gäller i synnerhet fotorealistiska visualiseringsverktyg för produktutveckling och produktion i industriell skala. I framtiden kommer konstruktörer att hitta nya sätt att tillämpa industriella innovationer också på konsumentmarknaden.

Inom den framtida VR-designen går det att se, ta på och uppleva produkten. Större plattformsförändringar inom IT sker normalt i cykler på fem till tio år. VR- och AR-tekniken är på väg att bli mer allmänt accepterad och förfinad, vilket i sig utgör en utveckling av plattformen. Vi vet ännu inte hur VR- och AR-tekniken kommer att användas under nästa årtionde då det kommer att finnas avancerade neuronnät med inlärningsfunktioner och kvantdatorer att tillgå. Det är dock det framtiden kommer att handla om.

Om du vill lära dig mer om den senaste utvecklingen inom visualisering och se hur du kan ha nytta av det i företaget kan du klicka här.

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: CAD, Grafik & Design, Teknologi