Home » Teknologi » Datacenter » Fem anledningar till att undvika hemmasnickrade IT-lösningar

Fem anledningar till att undvika hemmasnickrade IT-lösningar

Tech Page One

MAIN ARTICLE IMAGE 5 Reasons why DIY IT solutions is a bad idea

 

IT-branschen kryllar av historier om misslyckade IT-satsningar. De har alla en sak gemensamt – problemen började när kunden ville bygga en egen lösning.

Det kan vara frestande att bygga en egen IT-lösning när man ska framtidssäkra verksamheten: det finns billiga standardenheter och många företag tror att de har tillräcklig kompetens internt för att kunna genomföra projekt av den här typen.

Försvårar standardisering

En av fördelarna med molnlösningar och distansarbete med mobila enheter är att företagen tvingas standardisera sina tjänster. Allt fler anställda tar med sina egna enheter till arbetsplatsen, och det är inte helt enkelt att hitta en lämplig standardplattform. Men om man följer branschstandarder blir det både billigare och enklare att ge kunder och anställda vad de behöver.

För den som väljer att bygga en egen IT-lösning kan standardiseringen bli en verklig utmaning – det handlar inte bara om kompatibiliteten med externa tjänster, utan man måste även ta hänsyn till maskinvarugränssnitt och datastrukturer.

Drar på sig irreversibla kostnader

Fem anledningar till att undvika hemmasnickrade IT-lösningarEn annan riskfaktor är personalförändringar i företaget. Det har hänt att en förespråkare för en viss standard tvingats lämna sin tjänst och ersatts av någon som förespråkar en helt annan teknik som byter inriktning på projektet, vilket resulterar i irreversibla kostnader och bortkastat arbete.

En hemmasnickrad lösning kan också begränsa möjligheterna till att ta in externa konsulter och underleverantörer – om miljön är helt främmande och icke-standardiserad blir arbetet mycket svårare och därmed också kostsammare.

 

Svarar dåligt mot marknadens behov

Att bygga en egen IT-lösning kan kosta mer än det smakar. När man har investerat flera miljoner kronor finns det troligtvis också en hel del personlig prestige inom företaget som kan göra det svårt att skrota projektet.

Med en egen lösning löper man även risk för att fastna i äldre produkter. Det som en gång verkade vara en bra idé kan med tiden visa sig vara ett kostsamt misstag när företaget blir ”inlåst” i en produktmiljö som inte längre svarar mot behoven och hindrar utbyggnad.

Standardsystemens stora fördel är den låga kostnaden, men nackdelen är att de inte alltid motsvarar företagets växande behov, eller har den prestanda och tillförlitlighet som krävs på en föränderlig marknad.

Högre administrationskostnader

En egen lösning innebär även att ledningen måste inta en mer aktiv roll. En helhetslösning är normalt förberedd för arbetsbelastningar och det krävs inte mycket konfiguration av verktygen för virtualisering, molnanslutningar och annat. Det hemmasnickrade alternativet lägger ofta beslag på hela IT-avdelningens resurser och befäster uppfattningen om att ny teknik kostar mer än det tillför.

En annan nackdel med egna lösningar är att de kräver mycket interna resurser, vilket kan vara ett problem för IT-avdelningar som redan har en ansträngd budget. Syftet med en modern IT-avdelning borde alltid vara att förenkla allas arbete och göra systemen mer användarvänliga.

Högre verklig total ägandekostnad

Sanningen är att hemmasnickrade lösningar ofta resulterar i en högre total ägandekostnad än motsvarande etablerade lösning – och detta redan innan vi har räknat på kostnaderna för förlorade intäkter på grund av att systemen inte är tillräckligt flexibla för att kunna ta till vara på nya affärsmöjligheter.

Ett företag som vill framtidssäkra verksamheten köper in en integrerad IT-lösning som förenklar systemdriften och gör hela organisationen mer flexibel i en föränderlig affärsvärld. Den initiala kostnaden kan upplevas som högre, men om man räknar på lösningens hela livslängd blir det tydligt att man får mer för pengarna än vad man från början trott.

 

 

Paul Wallbank

Paul Wallbank

Paul är regelbunden skribent för Business Spectator och IT News och åtar sig även skrivuppdrag för privata publikationer. Han har gett ut böcker som t.ex. e-Business – Seven Steps To Online Success (publicerad av John Wiley & Sons) och Small Business Guide to IT (publicerad av Allen & Unwin). Paul är särskilt intresserad av hur företag och samhälle utvecklas i dagens sammankopplade ekonomi. Hans andra specialområden omfattar IT-säkerhetsfrågor, big data, molnet, affärsteknik och Internet of Things samt framtiden för företagslösningar.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Datacenter, Teknologi