Home » Teknologi » Programvara » En samtidig uppgradering av maskinvaran och programvaran ökar kreativiteten och produktiviteten

En samtidig uppgradering av maskinvaran och programvaran ökar kreativiteten och produktiviteten

Tech Page One

En samtidig uppgradering av maskinvaran och programvaran ökar kreativiteten och produktiviteten

 

Kostnaderna för att byta ut gammal programvara och maskinvara samt tiden för driftsättning, anpassning och personalutbildning är några av de vanligaste anledningarna till att ledningen väntar med potentiellt verksamhetskritiska uppgraderingar. Många chefer tycker inte att det är någon idé att byta ut gammal maskinvara och programvara som fortfarande fungerar någorlunda.

Men är kostnaden för en uppgradering verkligen större än det pris ni betalar genom att fortsätta arbeta med gamla datorer och föråldrade program? Detta är i synnerhet relevant om ert företag är beroende av bearbetningsintensiva program som AutoCAD, SOLIDWORKS eller Adobe Premiere Pro.

Och om ni bestämmer er för att uppgradera, anser ni att det är bäst att uppgradera både programvaran och maskinvaran samtidigt eller räcker det vanligtvis att installera ny programvara och behålla system som är tre till fyra år gamla?

Argument för en förnyelsecykel på två år för datorer

En samtidig uppgradering av maskinvaran och programvaran ökar kreativiteten och produktiviteten”Företag bör upprätta ett förnyelseprogram för datorer som inte bygger på gammal branschpraxis som etablerats för många år sedan”, säger Jack Gold, branschanalytiker och verkställande direktör vid J. Gold Associates. ”Vi rekommenderar starkt att företag omedelbart går över till en förnyelsecykel på två år för företagsdatorer.”

Gamla datorsystem utgör inte bara säkerhetshot utan orsakar också en mängd olika IT-problem. Om du till exempel använder en gammal dator som bara stöder operativsystem på 32 bitar kan du inte köra program som utformats för operativsystem på 64 bitar. Detta kan vara problematiskt för företag som har grafiskt krävande program.

De avancerade användarna i ett typiskt företag tenderar också att vara bland de mest välbetalda och ansvarar ofta för att få fram produkter för marknaden och utveckla företagets viktigaste immateriella egendom. Att förnya datorerna för dem vartannat år är sunt förnuft, eftersom det ger dem mer processorkraft och därmed mer tid att slutföra projekt, utföra iterativa processer snabbare än konkurrenterna och vara mer kreativa inom de begränsningar som fasta tidsgränser medför.

Ny programvara och maskinvara garanterar ökad produktivitet, mindre driftavbrott och underhållsbehov, bättre säkerhet, förbättrad datadelning och bättre utnyttjande av de senaste resurserna. Allt detta har enorm effekt på verksamheten.

Låt oss ta en titt på tre olika fallstudier som jämför nyare programvaru- och maskinvarukonfigurationer med äldre motsvarigheter:

Adobe Premiere Pro på en Dell Precision T7600 jämfört med Tower 7910

Jeff Greenberg, postproduktionskonsult och expert på Adobe, tog en 5-minutersvideo i 4K-upplösning och utförde olika test på den. Testerna omfattade två olika workstation-datorer och två olika versioner av videoredigeringsprogrammet. I studien jämfördes en Dell Precision T7600 från 2012 som körde Adobe Premiere Pro CS6 med en Dell Precision Tower 7910 med dubbla Intel® Xeon® E5-2697 v3 processorer på 2,6 GHz och 14 kärnor (28 virtuella) från 2014 som körde nya Adobe Premiere Pro Creative Cloud.

Resultatet visade att enbart en uppgradering av Adobe Premiere Pro-programvaran ledde till 15 procent effektivare rendering och 207 procent högre produktivitet. En kombination av den nyare maskinvaran och programvaran gav 36 procent effektivare rendering och ökade produktiviteten med 321 procent.

”Allt gick snabbare”, säger Greenberg. ”Redigeringen kändes skarpare och mer precis. Kanske berodde det på avlägsnandet av något så litet som en fördröjning på 100 millisekunder, men allting gick snabbare i det nya systemet.”

Jämförelse av AutoCAD 2010 med 2015

David Cohn, teknisk publiceringschef vid 4D Technologies, genomförde en studie där han jämförde AutoCAD 2010 och AutoCAD 2015 som kördes på en Dell Precision T1600 respektive en nyare T1700-workstation med en 3,1 GHz Intel® Xeon® E3-1220 processor med fyra kärnor. Han fann att samma rituppgift tog 10 timmar och 11 minuter med AutoCAD 2010 på den äldre Dell T1600-workstation-datorn, 6 timmar och 33 minuter med AutoCAD 2015 på en Dell T1600 och endast 5 timmar och 19 minuter med AutoCAD 2015 på nya Dell T1700.

AutoCAD 2015 på Dell T1700 gav den största produktivitetsökningen med 48 procents minskning av redigerings- och renderingstiden för CAD-filer samt en övergripande produktivitetsökning på 92 procent. Samma uppgift kan alltså slutföras på nästan hälften så lång tid när nyare programvara används i kombination med nyare maskinvara.

Jämförelse av SolidWorks 2012 med SolidWorks 2015

Rob Rodriguez, grundare av Axis CAD Solutions och expert på SOLIDWORKS, utförde nyligen en studie av SOLIDWORKS 2012 och SOLIDWORKS 2015 på äldre och nyare maskinvara: Dell Precision T3600 med grafikkortet Nvidia Quadro 2000 och Dell Precision Tower 5810 med grafikkortet Nvidia Quadro K2200.

Studien visade att enbart en uppgradering av programvaran ledde till 13 procents minskning av redigerings- och renderingstiden för CAD-filer samt 16 procents ökad produktivitet. En uppgradering av såväl programvara som maskinvara ledde däremot till 29 procents minskning av tiden och 41 procents ökad produktivitet.

”En produktivitetsökning på 41 procent innebär att en användare kan slutföra 8 timmars arbete på 5 timmar och 41 minuter”, säger Rodriguez. ”Ju mer komplex modelleringsuppgiften är, desto större blir den potentiella produktivitetsökningen [om man uppgraderar såväl maskinvara som programvara].”

Uppgradera systemet

En uppgradering till ny maskinvara och programvara medför två större utmaningar: att hålla nere kostnaderna och överföra värdefulla data och program till den nya datorn.

De flesta barn brukar visserligen inte gilla att dra på sig sina äldre syskons avlagda kläder, men denna grundläggande princip kan fungera bra i den tekniska världen. Du kan gruppera användarna i olika kategorier och bara köpa ny, kraftfull maskin- och programvara till de användare som behöver avancerade workstation-datorer (till exempel CAD-formgivare och tekniker). Användarna i de andra kategorierna (till exempel de som har administratörsroller) kan då få ”ärva” deras tidigare datorer. Med denna metod får alla en ny, eller i alla fall en mer kraftfull, workstation.

Resultaten av dessa studier av verkliga fall visar att den största produktivitetsökningen endast kan uppnås om både programvara och maskinvara uppgraderas tillsammans. Om du räknar om siffrorna ovan till de faktiska besparingarna för ditt företag under en längre tidsperiod så framstår beslutet att senarelägga maskinvaruuppgraderingen allt mer meningslöst.

 

 

Tom Huston

Tom Huston

Journalist vars arbete utforskar de kulturella konsekvenserna av teknik, vetenskap och filosofi.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Programvara, Teknologi